Partnerstwo publiczno-prywatne

Jedną z nowych i perspektywicznych praktyk naszej Kancelarii jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wielostronna współpraca z władzami i samorządami, udział w projektach priorytetowych otwierają nowe możliwości dla biznesu.

Ze względu na procesy integracji europejskiej i demokratyzacji na Ukrainie, partnerstwo publiczno-prywatne ulega coraz większemu rozwoju. Oprócz tradycyjnych form współpracy z państwem w formie inwestycji kapitałowych, procedur przetargowych i konkursów, nasz zespół może zaoferować i opracować dla Państwa biznesu nowe i ciekawe pomysły. Podział finansowania i ryzyka pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym, możliwość inwestowania w obiecujące projekty w dziedzinach, dostęp do których, z różnych powodów, jest ograniczony przez państwo, orientacja społeczna działalności w połączeniu z wysoką rentownością oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Państwa firmy wśród społeczeństwa – to tylko krótka lista pozytywnych aspektów udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Praktyka partnerstwa publiczno-prywatnego jest prowadzona przez Natalię Wasyłeczko.

Podstawowe usługi świadczone przez naszą Kancelarię w tej branży:

  Poszukiwanie i dobór projektów indywidualnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

   Wielostronna współpraca z władzami i samorządami w ramach wspólnych projektów;

 Opracowanie i obsługa prawna podczas zawarcia umów partnerstwa publiczno-prywatnego;

  Obsługa przetargowa

 Doradztwo w zakresie zawierania umów koncesji, zarządzania nieruchomościami, długoterminowego wynajmu nieruchomości, wspólnej działalności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

  Pełna obsługa prawna i reprezentowanie interesów partnera prywatnego przed władzami i samorządami;

Doświadczenie we współpracy z władzami, rozumienie realiów prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, szczególnie we Lwowie, pozwala naszemu zespołowi wybrać najlepsze rozwiązanie dla interesów Państwa firmy.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Jeżeli Państwo ma pytania nasz może pomóc


Nazar Polyanskyj

Zostawić recenzję

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

ТзОВ "PMR LTD."

ТзОВ

Limited Liability Company “PMR LTD”, resident of Republic of Poland (is a specia

ПП "Галполіфлекс"

ПП

Private enterprise "GALPOLYFLEX" has supplied equipment and consumables for the

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s