Prawo umów

Prawo umów

Tworzenie umowy jest dosyć długim procesem twórczym, ponieważ obejmuje nie tylko przygotowanie treści umowy, ale i ocenę wszystkich możliwych ryzyk, które mogą oczekiwać Klienta w trakcie jej realizacji lub rozwiązania.

Obecność szerokiego doświadczenia w dziedzinie zawierania, realizacji, rozwiązywania różnych umów prawników „Legalaid” pozwoli chronić Państwa interesy gospodarcze, zapewni zachowanie partnerskich relacji z kontrahentem, ponieważ ureguluje kwestie sporne pomiędzy stronami jeszcze przed wyniknięciem sporu.

Więc jeśli znaleźli się Państwo w potrzebie zawarcia ważnej dla Państwa lub dla Państwa biznesu umowy - nie należy polegać na własnych siłach, pozytywnych opiniach na temat kontrahenta lub przypadek. W tym celu nasz Zespół wykorzystuje najnowsze praktyczne osiągnięcia w dziedzinie prawa umów dla ochrony Państwa interesów.

Wiodącymi ekspertami w praktyce sporów sądowych są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko, Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię w dziedzinie prawa umów:

· Przygotowanie projektów umów (kupna-sprzedaży, dostawy, darowizny, zatrudnienia, najmu (podnajmu), leasingu, świadczenia usług podwykonawstwa, przewozu, pożyczki, kredytu, przechowywania, ubezpieczenia, komisji, zlecenia, umów kredytu, umów licencyjnych, umów zabezpieczeń (hipoteki), poręczenia, zaufanego zarządzania, w sprawie podziału majątku, ustanowienia alimentów, małżeńskich, dziedzicznych, factoringu, wspólnej działalności, handlu zagranicznego, o pracę, zbiorowych, wstępnych, zmiany strony w zobowiązaniu i innych);

· Ekspertyza prawna obowiązujących umów pod kątem zgodności z obowiązującymi na Ukrainie przepisami prawnymi;

· Ekspertyza wstępna dokumentów prawnych kontrahentów Klienta;

· Udział w negocjacjach w procesie uzgodnienia warunków umów oraz przy ich zawarciu, w tym takich, które wymagają notarialnego poświadczenia, rejestracji państwowej;

· Przygotowanie innych dokumentów prawnych, które zapewniają prowadzenie działalności gospodarczej, inwestycyjnej oraz innej działalności podmiotu gospodarczego (listów, zawiadomień, skarg, odpowiedzi itd.);

· Udział w procesie przedsądowego rozstrzygnięcia sporów umownych;

· Obrona sądowa w sporach wynikających ze stosunków umownych.

 

Należy również zauważyć, że zdecydowana większość sporów, które wynikały z Umów, przygotowanych przez naszych prawników, były rozwiązywane na etapie przedsądowego rozstrzygnięcia sporu, co wskazuje na ich wysoką doskonałość prawną.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Tetiana Kordiiaka

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Irena Naida

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Zostawić recenzję

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

ТзОВ "PMR LTD."

ТзОВ

Limited Liability Company “PMR LTD”, resident of Republic of Poland (is a specia

ПП "Галполіфлекс"

ПП

Private enterprise "GALPOLYFLEX" has supplied equipment and consumables for the

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s