Prawo IT

Prawo IT

Usługi prawne w dziedzinie opracowania usług programistycznych oraz WEB pomimo skąpej regulacji prawnej na Ukrainie są świadczone przez Kancelarię Prawną „Legalaid” od wielu lat.

Praca ta pozwoliła nabyć wyjątkowe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej technologii informatycznych we Lwowie: zrozumieć specyfikę organizacji biznesu IT od podstaw (od zera), uwzględnić osobliwości opodatkowania oraz zapewnienia ochrony prawnej przy zatrudnianiu pracowników, podpisywaniu umów z nimi. Należy również pamiętać o konieczności ochrony praw własności intelektualnej. Tak więc, praktyka prawna Prawo IT jest ściśle związana (pod wieloma względami zbiega się) z usługami prawnymi praktyki Własność intelektualna.

Bardzo często biznes oprogramowania jest związany z kapitałem zagranicznym, dlatego nasi Klienci również korzystają z usług rejestracji inwestycji zagranicznych, uzyskania pozwolenia na pracę oraz innych usług migracyjnych.

Osobną kwestią jest organizacja biznesu online, który z pewnością będzie się rozwijać i potrzebuje regulacji prawnej.

Wiodącymi ekspertami w praktyce własności intelektualnej są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko, Jarema Łazor, Irena Najda.

Oto wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz szereg publikacji z zakresu Prawa IT:

·         założenie biznesu oprogramowania (IT) na Ukrainie;

·      opracowanie wąsko specjalizowanych umów z uwzględnieniem zagadnień o zakazie konkurencji, ochronie i przeniesieniu praw autorskich, zachowaniu poufności;

·      przygotowanie dokumentów do umieszczenia ich na stronie internetowej (umowa oferty publicznej, zastrzeżenie odpowiedzialności, zasady korzystania ze strony internetowej);

·         doradztwo w zakresie zawierania umów franszyzy (umowa koncesji handlowej);

·         rejestracja praw autorskich do programu komputerowego na Ukrainie;

·         doradztwo w zakresie ochrony znaków dla towarów i usług (w tym osobliwości stosowania niezarejestrowanego znaku towarowego);

·         rejestracja znaku towarowego;

·         sprostowanie niewiarygodnych informacji w Internecie;

ochrona własności intelektualnej w Internecie.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Młodszy prawnik może pomóc


Oleksandra Petrenko

Zostawić recenzję

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s

ТзОВ "Друкод"

ТзОВ

It is not easy to find lawyers in L`viv, who can provide legal services in the I

Logivations GmbH

Logivations GmbH

IT-community in Lviv, which is a partner and representative of Logivations GmbH

Freeze Pro Software

Freeze Pro Software

Freeze Pro Software expresses its gratitude to the staff of the Legal-servicing