Prawo migracyjne

Prawo migracyjne

Prawo migracyjne Ukrainy reguluje relacje obywateli i cudzoziemców dotyczące pobytu, poruszania się, rejestracji swojego statusu w odpowiednich organach Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Pomimo dużej liczby przepisów prawnych, regulujących te relacje społeczne, biurokracji i formalizmu urzędników PSM Ukrainy, Kancelaria „Legalaid” jest jedyną we Lwowie, która może zagwarantować wynik, który będzie odpowiadać Państwa interesom i oczekiwaniom.

Wiodący eksperci w praktyce prawa migracji: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko oraz Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz publikacji w dziedzinie prawa migracyjnego:

 

·                    uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy;

·                    przedłużenie okresu pobytu na Ukrainie;

·                    doradztwo w zakresie uzyskania obywatelstwa;

·                    uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca;

·                    uzyskanie zaświadczenia o niekaralności;

·                    przydzielenie numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika, itp.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Iryna Shumska

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Zostawić recenzję

...

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

...

іммігрант

My name is Rouayi Morad and I want to express my deep gratitude to Legal-servici