Praktyka przemysłu rolnego

Praktyka przemysłu rolnego

Rolnictwo to sektor gospodarki, mający na celu zaopatrzenie ludności w żywność i uzyskanie surowców dla wielu branż przemysłowości. Ze względu na szybki rozwój sektora rolnego gospodarki, możliwego zniesienia moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, prawnicy, którzy dotąd nie zwracali uwagi na ten sektor gospodarki, rozpoczęli bardziej dokładnie badać regulację prawną w dziedzinie przemysłu rolnego.

Osobliwością naszej Kancelarii jest posiadanie znacznego doświadczenia w obsłudze prawnej firm przemysłu rolnego (kupno i sprzedaż gruntów rolnych, kupno i sprzedaż gospodarstw rolnych, doradztwo prawne, które jest związane z prowadzeniem agrobiznesu).

Wiodącymi ekspertami w praktyce przemysłu rolnego są: partner zarządzający Taras Baczyński, prawnicy Nazar Polański, Jarema Łazor.

Oto wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię:

- Doradztwo w zakresie celowego wykorzystania gruntów, kupna-sprzedaży, dzierżawy gruntów rolnych, opodatkowania takich operacji;

- Analiza prawna dokumentów prawnych na grunty, gospodarstwa rolne;

- Przygotowanie i sporządzenie umów kupna-sprzedaży, dzierżawy gruntów; hipoteki oraz leasingu niezbędnych maszyn rolniczych;

- Obsługa projektów inwestycyjnych związanych z zabudową gruntów;

- Sporządzenie i odnowienie dokumentów świadczących o własności ziemi;

- Rejestracja praw własności ziemi;

Zmiana celowego przeznaczenia gruntów.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Zostawić recenzję

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

ТзОВ "PMR LTD."

ТзОВ

Limited Liability Company “PMR LTD”, resident of Republic of Poland (is a specia

ПП "Галполіфлекс"

ПП

Private enterprise "GALPOLYFLEX" has supplied equipment and consumables for the

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s