Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Koniec relacji i, w konsekwencji, związane z tym kwestie podziału majątku, określenia miejsca zamieszkania dziecka, wypłata alimentów są dosyć skomplikowane, i często ich trudność leży w płaszczyźnie emocjonalnej, a nie prawnej. Jako eksperci pracujemy z Państwem w celu osiągnięcia godziwego wyniku, który pracować będzie przede wszystkim dla Państwa.

Nasz Zespół oferuje kompromisowe i pragmatyczne podejście do rozwiązywania Państwa problemów, świadcząc specjalistyczne usługi w celu realizacji Państwa indywidualnych i rodzinnych potrzeb. Dążymy do rozwiązywania sporów rodzinnych z wyobraźnią i rozważnością.

Nasi prawnicy są nie tylko doświadczonymi ekspertami w dziedzinie prawa, ale także dobrymi pośrednikami, którzy będą rozstrzygać ważne dla Państwa kwestie poza sądem. Będziemy stosować optymalny proces, który będzie odpowiadać zaistniałym okolicznościom.

Wiodącymi ekspertami w praktyce prawa rodzinnego są: partner zarządzający – Taras Baczyński, Natalia Wasyłeczko, Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez spółkę oraz publikacji w dziedzinie prawa rodzinnego:

· ocena perspektyw sporów sądowych dotyczących spraw rodzinnych i obsługi prawnej ich rozwiązywania, w tym w sądzie i poza sądem;

·  przygotowanie i reprezentowanie interesów przy zawarciu umowy małżeńskiej;

· reprezentowanie interesów klientów z zagadnień prawnych, związanych z życiem w konkubinacie (podział własności, dzieci);

·  reprezentowanie interesów przy rozwodzie i podziale majątku;

· określenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci (dziecka), kolejności jego komunikacji z tym z małżonków, który żyje osobno od dziecka, zasady wychowywania i utrzymywania dziecka;

·  uznanie (oskarżenie) praw rodzicielskich;

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Iryna Shumska

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Irena Naida

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Zostawić recenzję

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

ТзОВ "PMR LTD."

ТзОВ

Limited Liability Company “PMR LTD”, resident of Republic of Poland (is a specia

ПП "Галполіфлекс"

ПП

Private enterprise "GALPOLYFLEX" has supplied equipment and consumables for the

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s