Spory sądowe

Spory sądowe

«Respondere, cavere, agere»  -

(Łac.: udzielać odpowiedzi, sporządzać dokumenty, przemawiać w sądzie)

 

Jeszcze od czasów starożytnego Imperium Rzymskiego, spory sądowe – jedna z trzech głównych form działalności prawnika.

Obrona interesów klienta w instytucjach sądowych i arbitrażowych w celu skutecznego zapewnienia realizacji i przywrócenia naruszonych praw jest jednym z najważniejszych kierunków działalności naszej Kancelarii.

Na pewno każdy wolałby nie mieć do czynienia z procesem sądowym i ciąganiną zarówno w sprawach osobistych, jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego priorytetowymi zadaniami prawników „Legalaid” są środki zapobiegawcze w celu prewencji występowania sporów w różnych kwestiach prawnych. Jednak niektóre sytuacje wymagają obrony swoich praw wyłącznie w sądzie.

Szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw w sądach powszechnych, administracyjnych i gospodarczych wszystkich szczebli, skoordynowana praca zespołowa pozwala skutecznie, sprawnie i odpowiedzialnie świadczyć usługi w sprawie reprezentacji interesów w sporach cywilnych, rodzinnych, dziedzicznych, gruntowych, gospodarczych, podatkowych, administracyjnych.

Specjaliści „Legalaid” świadczą pełen zakres usług prawnych w dziedzinie sporów sądowych: od napisania pozwu i sprzeciwu do realizacji orzeczeń sądu. Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji, możemy zaangażować się do sprawy na każdym etapie procesu sądowego.

 

Wiodącymi ekspertami w praktyce sporów sądowych są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Nazar Polański, Natalia Wasyłeczko, Jarema Łazor.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz publikacji w dziedzinie sporów sądowych:

 

·        przedsądowe rozstrzyganie sporów

·        przygotowanie pozwu, sprzeciwu, skarg apelacyjnych i kasacyjnych, wszelkich dokumentów procesowych

·        reprezentowanie interesów w sądach

·        zawarcie umowy porozumienia

·        odwołanie apelacyjne

·        odwołanie kasacyjne

·        przegląd spraw na podstawie nowych okoliczności

·        wykonywanie orzeczeń sądowych

 

Należy również zauważyć, że zdecydowana większość spraw sądowych wygranych przez naszych prawników, pozwala śmiało deklarować o wysokiej efektywności oraz niezawodności Kancelarii Prawnej „Legalaid” w zakresie reprezentacji sądowej we Lwowie oraz na terenie Ukrainy.

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Iryna Shumska

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner praktyki prawa karnego może pomóc


Valeria Kolomiets

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Prawnik może pomóc


Irena Naida

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Starszy prawnik może pomóc


Nataliya Vasylechko

Jeżeli Państwo ma pytania nasz Partner zarządzający może pomóc


Taras Bachynskyj

Zostawić recenzję

Idea Bank

Idea Bank

PJSC "Idea Bank" expresses its gratitude to the team of lawyers of Legal-servici

ТзОВ "PMR LTD."

ТзОВ

Limited Liability Company “PMR LTD”, resident of Republic of Poland (is a specia

ПП "Галполіфлекс"

ПП

Private enterprise "GALPOLYFLEX" has supplied equipment and consumables for the

ТзОВ "Реміт"

ТзОВ

Legal-servicing company “Legalaid” is a partner of our company LLC “Remit” (IT s