Популярні статті

Видача дозволу МНС (пожежного нагляду).

Видача дозволів МНС на початок роботи новостворених підприємств та оренду приміщень відтепер спрощено. Згідно Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки  декларація не подається:у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, ...

Особливості працевлаштування іноземців в Україні.

Згідно з чинним законодавством, український роботодавець використовує працю іноземців лише після отримання спеціального дозволу служби зайнятості (далі – ДСЗ) на використання праці іноземця або, іншими словами, дозвіл на працевлаштування. За роботу іноземця без цього дозволу встановлена відповідальність, прямо передбачена Законом «Про зайнятість населення». Роботодавці-порушники сплачують штраф у ...

Реєстрація іноземних громадян в Україні.

Кожен має право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, проте переміщення особи, не залежно від того, громадянином якої держави вона є, повинне супроводжуватись певною документацією для блага цієї ж особи та дотримання громадського порядку в країні, де вона перебуває. Правила реєстрації іноземців в УкраїніВідповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибі...

Тимчасова посвідка, реєстрація іноземців в Україні.

Постійне місце проживання в Україні для іноземців отримується тільки на підставі чітко визначених законом підстав (перелік яких конкретний і досить вузький) та після отримання дозволу на імміграцію. У цій статті ми розглянемо лише підстави і порядок отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, оскільки можливостей отримати цю посвідку для іноземця законом передбачено більше, та й процедур...

Як відбувається реєстрація права власності на нерухоме майно?.

Впродовж останніх років процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно постійно реформують зазнає реформування. Здебільшого змінюється не суть реєстраційних дій, а назви органів, що їх проводять,  що не надто покращує ситуацію у сфері реєстрації майна для населення. Реєстр прав власності на нерухоме майно Спершу процес реєстрації проводили Бюро технічної інвентаризації (БТІ) та опісля ці фу...

Зміна керівника юридичної особи.

Посада керівника (директора) – ключова посада на будь-якому підприємстві, адже, саме особа, яка займає таку посаду, зазвичай має право представляти інтереси підприємства і діяти від його імені без додаткових уповноважуючих документів. Загальна інформація про керівника юридичної особи знаходиться в ЄДРПОУ, територіальних підрозділах Державної фіскальної служби (ДФС), банках, тощо. Відтак, дуже важ...

Скасування мораторію на продаж землі.

Заборона продажу землі (мораторій на продаж землі) - чому він є і як довго інсуватимеМораторій на продаж сільськогосподарських земель встановлений п.14-15 Розділу перехідних положень Земельного кодексу України. Мораторій на продаж землі встановлено «До набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2016 року». Отож, можна говорити про ...

Формування правосвідомості та правової культури.

Бачинський Тарас, аспірант кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка Дослідники правосвідомості та правової культури поки що нечасто звертаються до положень когнітивних наук. Але оскільки когнітологія вивчає загальні закономірності формування свідомості та індивідуальної культури, оскільки без звернення до її положень навряд чи вдасться виявити й закономірності форм...

Види податкових перевірок та їх характеристика.

Податкові перевірки є основним способом здійснення контролюючої функції органами державної податкової служби, і, враховуючи сьогоденні українські реалії, одним із найменш приємних елементів  взаємовідносин між господарюючими суб'єктами та органами влади.Податкові перевірки в Україні та їх видиПодаткові перевірки у діючому на сьогодні податковому законодавстві бувають трьох видів: камеральні, докум...

Позовна заява до господарського суду.

Господарські спори вирішуються у порядку позовного провадження господарськими судами. В цьому випадку Вам слід написати позовну заяву до господарського суду або звернутись до кваліфікованого юриста , щоб він зробив це професійно. Відповідно Господарського процесуального кодексу України (надалі  - ГПК України) позовна заява до господарського суду складається у письмовій формі. Також у ГПК України є...