Популярні статті

Іноземні інвестиції в Україні.

Процедура державної реєстрації іноземних інвестицій  (як в матеріальній, так і грошовій формі) здійснюється відповідно до Закону "Про режим іноземного інвестування", Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання»та постановою НБУ "Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну". Процедура державної реєстрації іноземни...

Комплексний супровід іноземних інвестицій.

Представництво іноземних інвесторів в Україні (м. Львів) з питань: Комплексний юридичний супровід при започаткуванні бізнесу інвесторами (стартап у Львові); Реєстрації іноземних інвестицій (відкриття інвестиційного рахунку) супровід зовнішньоекономічної діяльності, підготування ЗЕД-контрактів акредитація на митниці; працевлаштування іноземців, інші форми забезпечення управління іноземцями українсь...

Декілька цікавих фактів з історії юриспруденції.

1. Особиста інформація під захистом.Конституційний Суд України, у своєму Рішенні від 30.10.1997р., шляхом інтерпретації ст. 23 Закону України «Про інформацію» відніс до конфіденційної інформації особисті (персональні) дані. Крім того, КС заборонив не тільки збір, але й зберігання, поширення й використовування персональної інформації без попередньої згоди особи, за винятком випадків, передбачених з...

Договір комерційної концесії (договір франчайзингу).

Договір комерційної концесії (договір франчайзингу)Договором франчайзингу в Україні називають  зазвичай договір комерційної концесії, визначений Цивільним кодексом як зобов’язання однієї сторони оплатно надати в користування іншій стороні комплекс прав для виготовлення або продажу певних товарів чи послуг. Водночас франчайзинг не слід плутати із концесією у сенсі передання певних ресурсів у корист...

Реєстрація громадської організації.

Для створення громадської організації необхідним є проведення ряду заходів. З 2013 року вступив у силу ЗУ " Про громадські об'єднання", який дещо змінив процедуру реєстрації громадських об'єднань. Далі ми розглядаємо реєстрацію громадської організації як форми громадського об'єднання заснованої фізичними особами (на відміну від спілки, що створюється юридичними особами). Відтепер громадські органі...

Ліквідація юридичної особи, ліквідація підприємства.

Припинення юридичної особи, згідно з цивільним законодавством, можливо здійснити двома основними способами – реорганізувати її або ліквідувати. У свою чергу, реорганізація передбачає декілька підвидів: злиття, приєднання, поділ чи перетворення, під час яких усе майно і майнові права, що належали юридичній особі, та обов’язки, що були на неї покладені, передаються правонаступникам.Юридичними підста...

Webmoney в Україні.

Розвиток IT сфери веде до того, що і розрахунки в Інтернеті мають ставати простішими, легшими, швидшими. Тим не менше, чи дійсно онлайн-платежі Webmoney Transfer є такими вже надійними? Не зовсім. Доказ цього - нещодавнє блокування українського офісу вебмані, арешт серверів, неможливість вивести вебмані в Україні. Як би не було, але вебмані - найбільша система онлайн платежів на теренах пострадянс...

Зміна засновників та продаж корпоративних прав в Україні.

   Бувають ситуації, що Ваше підприємство заборгувало комусь велику суму грошей і єдиним виходом з ситуації на Вашу думку є продаж корпоративних прав. Проте, в Україні зміна засновників відбувається не лише шляхом продажу корпоративних прав, але й безпосередньо шляхом дарування частки у статутному капіталі товариства чи внаслідок виходу зі складу засновників товариства.   Найбільш поширеним спос...

Використання незареєстрованого товарного знаку.

За законодавством України, товарний знак це позначення або будь-яка комбінація таких позначень, що дають можливість відрізнити одні товари та послуги від інших. В умовах перенасичення ринку різноманітними товарами і послугами та, як наслідок – зростання конкуренції на товари і послуги між їхніми виробниками та виконавцями все більше і більше компаній почало приділяти значну увагу реєстрації товарн...

Торговельна марка.

Отримавши свідоцтво про реєстрацію торгової марки, її власник автоматично набуває виключних прав щодо користування та розпорядження нею. Так, згідно законодавства, під використанням торгової марки слід розуміти: - нанесення торгової марки на будь-який товар, для позначення якого попередньо і реєструвалася торгова марка, на упаковку товару, пов’язані з товаром етикетки, бирки, вивіски, тощо; -...