Księgowość

Księgowość prowadzona przez zewnętrzną organizację to jedna ze skutecznych i nowoczesnych metod prowadzenia księgowości. Przedsiębiorstwo, przekazując rutynową papierkową robotę w ręce doświadczonych i kompetentnych specjalistów, uzyskuje możliwość, aby maksymalnie skupić się na rozwoju swojego biznesu. Zespół profesjonalnych księgowych jest w stanie szybko reagować na potrzeby przedsiębiorstwa oraz, ze względu na podział obowiązków pomiędzy księgowymi, szybko wywiązywać się z wyznaczonych zadań. Praktyczne doświadczenie zespołu księgowych w różnych sektorach gospodarki pozwala na kompetentne i szybkie znalezienie rozwiązania w nietypowych dla przedsiębiorstwa sytuacjach. Dodatkowymi zaletami prowadzenia księgowości przez organizację zewnętrzną jest gwarancja jakości pracy z pokryciem sankcji karnych w przypadku popełnienia błędów. Przedsiębiorstwo otrzymuje także możliwość uzyskania wykwalifikowanego doradztwa z szerokiego zakresu zagadnień księgowości i przedsiębiorczości.

 

Kancelaria Prawna „Legalaid” oferuje kompleksowe prowadzenie księgowości Przedsiębiorstwa, które obejmuje: formowanie polityki rachunkowej, prowadzenie ewidencji księgowej oraz podatkowej, sporządzanie oraz przekazywanie do organów regulacyjnych sprawozdawczości księgowej i podatkowej, tworzenie podstawowych dokumentów oraz zleceń płatniczych w systemie bankowości internetowej, prowadzenie dokumentacji kadrowej, udzielanie konsultacji ustnych oraz optymalizację opodatkowania.

 

Miesięczny koszt świadczenia usług księgowych dla Przedsiębiorstwa jest określany na podstawie wskaźników jego działalności: formy organizacyjno-prawnej, systemu opodatkowania, rodzajów działalności, miesięcznego obrotu oraz ilości operacji sprzedaży, liczby pracowników, występowania operacji, takich jak produkcja, wykorzystanie pojazdów, płatności na rzecz pracowników i osób odpowiedzialnych, transakcje gotówkowe, transakcje walutowe, działalność handlu zagranicznego itd.

 

Księgowość jest prowadzona przez upoważnionego przedstawiciela, który faktycznie będzie wykonywać pracę głównego księgowego Przedsiębiorstwa.

Wiodącymi ekspertami w praktyce księgowości są:

Iryna Pidchlibna, kierownik działu księgowości Kancelarii Prawnej „Legalaid”;

Ołena Prus, specjalista ds. księgowości i kadr Kancelarii Prawnej „Legalaid”;

Jurij Prokopiuk, księgowy Kancelarii Prawnej „Legalaid”.