Partnerstwo publiczno-prywatne

Jedną z nowych i perspektywicznych praktyk naszej Kancelarii jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wielostronna współpraca z władzami i samorządami, udział w projektach priorytetowych otwierają nowe możliwości dla biznesu.

Ze względu na procesy integracji europejskiej i demokratyzacji na Ukrainie, partnerstwo publiczno-prywatne ulega coraz większemu rozwoju. Oprócz tradycyjnych form współpracy z państwem w formie inwestycji kapitałowych, procedur przetargowych i konkursów, nasz zespół może zaoferować i opracować dla Państwa biznesu nowe i ciekawe pomysły. Podział finansowania i ryzyka pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym, możliwość inwestowania w obiecujące projekty w dziedzinach, dostęp do których, z różnych powodów, jest ograniczony przez państwo, orientacja społeczna działalności w połączeniu z wysoką rentownością oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Państwa firmy wśród społeczeństwa – to tylko krótka lista pozytywnych aspektów udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Praktyka partnerstwa publiczno-prywatnego jest prowadzona przez Natalię Wasyłeczko.

Podstawowe usługi świadczone przez naszą Kancelarię w tej branży:

–  Poszukiwanie i dobór projektów indywidualnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

–   Wielostronna współpraca z władzami i samorządami w ramach wspólnych projektów;

 Opracowanie i obsługa prawna podczas zawarcia umów partnerstwa publiczno-prywatnego;

–  Obsługa przetargowa

– Doradztwo w zakresie zawierania umów koncesji, zarządzania nieruchomościami, długoterminowego wynajmu nieruchomości, wspólnej działalności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

–  Pełna obsługa prawna i reprezentowanie interesów partnera prywatnego przed władzami i samorządami;

Doświadczenie we współpracy z władzami, rozumienie realiów prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, szczególnie we Lwowie, pozwala naszemu zespołowi wybrać najlepsze rozwiązanie dla interesów Państwa firmy.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj