Prawo umów

Tworzenie umowy jest dosyć długim procesem twórczym, ponieważ obejmuje nie tylko przygotowanie treści umowy, ale i ocenę wszystkich możliwych ryzyk, które mogą oczekiwać Klienta w trakcie jej realizacji lub rozwiązania.

Obecność szerokiego doświadczenia w dziedzinie zawierania, realizacji, rozwiązywania różnych umów prawników „Legalaid” pozwoli chronić Państwa interesy gospodarcze, zapewni zachowanie partnerskich relacji z kontrahentem, ponieważ ureguluje kwestie sporne pomiędzy stronami jeszcze przed wyniknięciem sporu.

Więc jeśli znaleźli się Państwo w potrzebie zawarcia ważnej dla Państwa lub dla Państwa biznesu umowy – nie należy polegać na własnych siłach, pozytywnych opiniach na temat kontrahenta lub przypadek. W tym celu nasz Zespół wykorzystuje najnowsze praktyczne osiągnięcia w dziedzinie prawa umów dla ochrony Państwa interesów.

Wiodącymi ekspertami w praktyce sporów sądowych są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko, Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię w dziedzinie prawa umów:

· Przygotowanie projektów umów (kupna-sprzedaży, dostawy, darowizny, zatrudnienia, najmu (podnajmu), leasingu, świadczenia usług podwykonawstwa, przewozu, pożyczki, kredytu, przechowywania, ubezpieczenia, komisji, zlecenia, umów kredytu, umów licencyjnych, umów zabezpieczeń (hipoteki), poręczenia, zaufanego zarządzania, w sprawie podziału majątku, ustanowienia alimentów, małżeńskich, dziedzicznych, factoringu, wspólnej działalności, handlu zagranicznego, o pracę, zbiorowych, wstępnych, zmiany strony w zobowiązaniu i innych);

· Ekspertyza prawna obowiązujących umów pod kątem zgodności z obowiązującymi na Ukrainie przepisami prawnymi;

· Ekspertyza wstępna dokumentów prawnych kontrahentów Klienta;

· Udział w negocjacjach w procesie uzgodnienia warunków umów oraz przy ich zawarciu, w tym takich, które wymagają notarialnego poświadczenia, rejestracji państwowej;

· Przygotowanie innych dokumentów prawnych, które zapewniają prowadzenie działalności gospodarczej, inwestycyjnej oraz innej działalności podmiotu gospodarczego (listów, zawiadomień, skarg, odpowiedzi itd.);

· Udział w procesie przedsądowego rozstrzygnięcia sporów umownych;

· Obrona sądowa w sporach wynikających ze stosunków umownych.

 

Należy również zauważyć, że zdecydowana większość sporów, które wynikały z Umów, przygotowanych przez naszych prawników, były rozwiązywane na etapie przedsądowego rozstrzygnięcia sporu, co wskazuje na ich wysoką doskonałość prawną.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Tetiana Kordiiaka

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Nataliya Vasylechko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Ірена Найда

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj