Własność intelektualna

Jedną z pierwszych praktyk, w której rozpoczęli pracę prawnicy Kancelarii Prawnej „Legalaid” od momentu jej powstania jest własność intelektualna (prawa autorskie i prawa pokrewne).

Mimo szybkiego tempa rozwoju przepisów prawnych, które regulują zagadnienia własności intelektualnej we współczesnym świecie, istnieje wiele możliwości nadużycia lub naruszenia praw w tej dziedzinie, co prowadzi do narażenia na uszczerbek finansów i reputacji właścicieli przedmiotów własności intelektualnej.

Kancelaria Prawna „Legalaid” wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w zakresie własności intelektualnej dla skutecznej obrony interesów oraz praw naszych Klientów.

Powyższy wykaz usług nie jest wyczerpujący, ponieważ prawnicy Kancelarii Prawnej „Legalaid” zawsze stosują indywidualne podejście do każdego projektu Klienta.

Wiodącymi ekspertami w praktyce własności intelektualnej jest Partner Zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Jarema Łazor oraz Natalia Wasyłeczko.

Wykaz usług prawnych oraz artykułów z praktyki „Własność intelektualna”:

·         doradztwo w zakresie rejestracji znaków towarowych, patentów, prawa autorskiego, opodatkowania przedmiotów własności intelektualnej, projektowania umów o przeniesienie praw do przedmiotów własności intelektualnej;

·         obrona w sądzie przedmiotów własności intelektualnej;

·         ochrona znaku towarowego na Ukrainie;

·         sprostowanie niewiarygodnych informacji w Internecie;

·        ochrona własności intelektualnej w Internecie;

·         doradztwo w zakresie zawierania umów franszyzy (umowa koncesji handlowej);

·         doradztwo w zakresie ochrony znaków dla towarów i usług (w tym osobliwości stosowania niezarejestrowanego znaku towarowego);

·         rejestracja znaku towarowego .

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Nataliya Vasylechko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Ірена Найда

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj