Prawo podatkowe/celne

Kancelaria Prawna „Legalaid” oferuje szeroki zakres usług prawnych w dziedzinie prawa podatkowego i celnego.

Dzisiejsze realia działalności organów regulacyjnych na Ukrainie są zazwyczaj związane z przesadną orientacją fiskalną, zbędnymi komplikacjami, biurokracją i brakiem przejrzystości.

Do normalnego prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest stworzenie optymalnego i indywidualnego systemu opodatkowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wszystkich cech sfery gospodarczej, przepływów pieniężnych oraz polityki finansowej przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe i celne należy uwzględniać przy każdej transakcji, ponieważ często brak lub obecność w umowie lub innym dokumencie niektórych przepisów może mieć bezpośredni wpływ na opodatkowanie kupna-sprzedaży, świadczonych usług lub wykonanych prac. Ponadto, w trakcie audytu podatkowego, innych środków kontroli, a zwłaszcza przy występowaniu dodatkowych zobowiązań podatkowych, potrzebna jest pomoc wykwalifikowanych specjalistów.

Nasz Zespół posiada bogate doświadczenie w praktyce prawa podatkowego i celnego, sukcesywnie realizowane projekty optymalizacji opodatkowania firm IT, przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz w wielu innych dziedzinach. Procedury administracyjnego i sądowego odwołania od decyzji odpowiedniego organu regulacyjnego w większości przypadków zostają zakończone na korzyść klienta, podobnie jak również odwołania od decyzji odnośnie korekty wartości celnej, działań i bezczynności organów celnych.

Praktyka prawa podatkowego/celnego w naszej Kancelarii jest prowadzona przez partnera zarządzającego Tarasa Baczyńskiego, prawnika Natalię Wasyłeczko.

Podstawowe usługi świadczone przez naszą Kancelarię w dziedzinie prawa podatkowego/celnego:

·        Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania

·        Optymalizacja opodatkowania przedsiębiorstw

·        Uzyskanie Świadectwa płatnika jednolitego podatku

·        Rejestracja jako podatnik VAT

·        Nabycie patentu handlowego

·        Odwołania od zawiadomień-decyzji podatkowych

·        Odwołania od decyzji odnośnie korekty wartości celnej

·        Reprezentowanie interesów przed organami podatkowymi oraz Służbą Celną

·        Odwołanie od działań/bezczynności urzędników organów podatkowych oraz Służby Celnej.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Nataliya Vasylechko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj