Praktyka przemysłu rolnego

Rolnictwo to sektor gospodarki, mający na celu zaopatrzenie ludności w żywność i uzyskanie surowców dla wielu branż przemysłowości. Ze względu na szybki rozwój sektora rolnego gospodarki, możliwego zniesienia moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, prawnicy, którzy dotąd nie zwracali uwagi na ten sektor gospodarki, rozpoczęli bardziej dokładnie badać regulację prawną w dziedzinie przemysłu rolnego.

Osobliwością naszej Kancelarii jest posiadanie znacznego doświadczenia w obsłudze prawnej firm przemysłu rolnego (kupno i sprzedaż gruntów rolnych, kupno i sprzedaż gospodarstw rolnych, doradztwo prawne, które jest związane z prowadzeniem agrobiznesu).

Wiodącymi ekspertami w praktyce przemysłu rolnego są: partner zarządzający Taras Baczyński, prawnicy Nazar Polański, Jarema Łazor.

Oto wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię:

– Doradztwo w zakresie celowego wykorzystania gruntów, kupna-sprzedaży, dzierżawy gruntów rolnych, opodatkowania takich operacji;

– Analiza prawna dokumentów prawnych na grunty, gospodarstwa rolne;

– Przygotowanie i sporządzenie umów kupna-sprzedaży, dzierżawy gruntów; hipoteki oraz leasingu niezbędnych maszyn rolniczych;

– Obsługa projektów inwestycyjnych związanych z zabudową gruntów;

– Sporządzenie i odnowienie dokumentów świadczących o własności ziemi;

– Rejestracja praw własności ziemi;

Zmiana celowego przeznaczenia gruntów.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj