Prawo rodzinne

Koniec relacji i, w konsekwencji, związane z tym kwestie podziału majątku, określenia miejsca zamieszkania dziecka, wypłata alimentów są dosyć skomplikowane, i często ich trudność leży w płaszczyźnie emocjonalnej, a nie prawnej. Jako eksperci pracujemy z Państwem w celu osiągnięcia godziwego wyniku, który pracować będzie przede wszystkim dla Państwa.

Nasz Zespół oferuje kompromisowe i pragmatyczne podejście do rozwiązywania Państwa problemów, świadcząc specjalistyczne usługi w celu realizacji Państwa indywidualnych i rodzinnych potrzeb. Dążymy do rozwiązywania sporów rodzinnych z wyobraźnią i rozważnością.

Nasi prawnicy są nie tylko doświadczonymi ekspertami w dziedzinie prawa, ale także dobrymi pośrednikami, którzy będą rozstrzygać ważne dla Państwa kwestie poza sądem. Będziemy stosować optymalny proces, który będzie odpowiadać zaistniałym okolicznościom.

Wiodącymi ekspertami w praktyce prawa rodzinnego są: partner zarządzający – Taras Baczyński, Natalia Wasyłeczko, Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez spółkę oraz publikacji w dziedzinie prawa rodzinnego:

· ocena perspektyw sporów sądowych dotyczących spraw rodzinnych i obsługi prawnej ich rozwiązywania, w tym w sądzie i poza sądem;

·  przygotowanie i reprezentowanie interesów przy zawarciu umowy małżeńskiej;

· reprezentowanie interesów klientów z zagadnień prawnych, związanych z życiem w konkubinacie (podział własności, dzieci);

·  reprezentowanie interesów przy rozwodzie i podziale majątku;

· określenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci (dziecka), kolejności jego komunikacji z tym z małżonków, który żyje osobno od dziecka, zasady wychowywania i utrzymywania dziecka;

·  uznanie (oskarżenie) praw rodzicielskich;

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Ірена Найда

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj