Коли податковий борг є підставою для виключення особи з реєстру платників?

Платниками єдиного податку можуть бути юридичні особи або фізичні
особи-підприємці (далі – особи), які здійснюють господарську діяльність як платники єдиного податку та оподатковують дохід, отриманий за результатами господарської діяльності, згідно з ставками єдиного податку, відповідно до обраної групи платників єдиного податку
(п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПК України)).

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, однак може бути анульованою шляхом виключення з держаного реєстру платників єдиного податку (далі – реєстр) за рішенням контролюючого органу на підставі непогашеного податкового боргу, за умови, що такий борг існує протягом двох послідовних кварталів на кожне перше число місяця.

1. Який податковий борг є підставою для анулювання реєстрації особи у реєстрі?

Відсутність чи наявність податкового боргу в осіб, тісно пов’язана із належним виконанням ними свого обов’язку в частині сплати єдиного податку, сума якого визначається на підставі доходу, отриманого з господарської діяльності.

Наявність податкового боргу по податкових зобов’язаннях, не пов’язаних з господарською діяльністю особи як платника єдиного податку, не є підставою для прийняття рішення про виключення такої особи з реєстру.

Тому варто пам’ятати, що право перебувати на спрощеній системі оподаткування втрачається у зв’язку з наявністю податкового боргу по податкових зобов’язаннях, які пов’язані з оподаткування доходу, отриманого за результатами господарської діяльності, яка здійснювалася особою в період її обліку як платника єдиного податку.

  1. Порядок та строки проведення перевірки щодо наявності податкового боргу.

Згідно п. 102.1 ст. 102 ПК України передбачається обмежений строк у 1095 днів
(три роки), який настає за останнім днем строку подання особами податкових декларацій, протягом якого контролюючий орган, має право провести перевірку осіб на факт наявності непогашеного податкового боргу.

Якщо протягом цього строку перевірка не була проведена контролюючим органом, особа звільняється від обов’язку погашати такий податковий борг, а сам борг, вважається безнадійним та підлягає списанню, згідно з Порядком списання безнадійного податкового боргу платників податків (ст. 101 ПК України).

Якщо за результатами проведеної перевірки буде встановлено, що за особою, платником єдиного податку, протягом двох послідовних кварталів на кожне перше число місяця існує непогашений податковий борг, то органом, який здійснював перевірку, приймається рішення про виключення особи із реєстру платників єдиного податку, шляхом анулювання такої реєстрації.

Рішення, підписане керівником органу, який здійснював перевірку, надсилається засобами поштового зв’язку особі на її податкову адресу або під розписку надається особі, щодо якої було прийнято це рішення.

  1. Строки та порядок оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Рішення про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку, може бути оскаржене особою шляхом безпосереднього звернення з позовом до суду або подання скарги до контролюючого органу вищої інстанції (ст. 56 ПК України).

Рекомендується звернути увагу, рішення органу про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку може бути оскаржене опираючись на наступні підстави:

– порушення контролюючим органом строків проведення перевірки – контролюючий орган, має право провести таку перевірку не пізніше закінчення 1095 дня (трьох років), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації платником єдиного податку (п. 102.1 ст. 102 ПК України);

– підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку у реєстрі не може бути податковий борг по податкових зобов’язаннях особи, що не пов’язані з господарською діяльністю особи як платника єдиного податку;

– податковий борг був наявний в особи протягом строку меншого шість місяців підряд (два послідовні квартали) (пп. 8 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПК України);

– за результатами проведеної перевірки не було складено акту перевірки, хоча рішення про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку ухвалюється на підставі такого акту (п. 299.11 ст. 299 ПК України).

Нормами чинного податкового законодавства України передбачається право особи обирати між процедурами оскарження, вказаними у ст. 56 ПК України.

Однак, варто пам’ятати, що безпосереднє звернення особи з позовом до суду для захисту своїх порушених прав, без застосування адміністративної процедури оскарження, позбавляє особу можливості в майбутньому оскаржити таке рішення в адміністративному порядку, після отримання рішення суду.

У судовому порядку, особа має право оскаржити рішення про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку шляхом подання позову до суду у будь-який момент після отримання цього рішення, за умови дотримання загального трирічного строку позовної давності, передбаченого у п. 102.1 ст. 102 ПК України.

У випадку обрання особою адміністративної процедури оскарження, скарга на відповідне рішення подається у письмовій формі до органу вищого рівня в строк протягом
10 календарних днів, що настають за днем отримання оскаржуваного рішення
(п. 56.3 ст. 56 ПК України).

Варто наголосити, що одночасно з поданням скарги особа зобов’язана письмово повідомити той контролюючий орган, рішення якого оскаржується (п. 56.5 ст. 56 ПК України).

Контролюючий орган вищого рівня зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення про задоволення чи відмову у задоволенні скарги у строк протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги.

Рішення про задоволення чи відмову у задоволенні скарги надсилається цим органом на адресу особи поштою з повідомленням про вручення або надається під розписку надається особі, щодо якої було прийнято рішення.

Строк позовної давності для оскарження рішення про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку, випадку відмови у задоволені скарги, поданої в порядку адміністративної процедури оскарження, становить лише один місяць
(п. 56.19 ст. 56 ПК України).

Однак чинна судова практика передбачає, що навіть у випадку застосування адміністративної процедури оскарження рішення, строк позовної давності становить загальні три роки, передбачені п. 102.1 ст. 102 ПК України.

Згідно з рекомендаціями Вищого адміністративного суду України щодо застосування практики ЄСПЛ, викладеними у Листі від 01.11.2011 р. № 1935/11/13-11, вища судова інстанції звернула увагу на п. 57 рішення ЄСПЛ у справі Справа «Щокін проти України»
(Заяви № 23759/03 та № 37943/06), відповідно до якого, строк для звернення до суду платника податків із вимогою щодо визнання протиправним рішення контролюючого органу повинен визначатися за правилами, вказаними у п. 56.18 ст. 56 ПК України, які встановлюють, що платник податків, незалежно від того, чи скористалася особа своїм правом на досудове розв’язання спору шляхом застосування процедури адміністративного оскарження має право оскаржити рішення контролюючого органу до суду протягом 1095 днів (трьох років) із дня отримання такого рішення.

Отже, підставою для виключення із реєстру платників єдиного податку є наявність в особи непогашеного податкового боргу, що було встановлено в результаті проведеної перевірки.

Рішення органу про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку може бути оскаржене шляхом безпосереднього звернення з позовом до суду або подання скарги до контролюючого органу вищої інстанції опираючись на наступні підстави:

– порушення контролюючим органом строків проведення перевірки – контролюючий орган, має право провести таку перевірку не пізніше закінчення 1095 дня (трьох років), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації платником єдиного податку (п. 102.1 ст. 102 ПК України);

– підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку у реєстрі не може бути податковий борг по податкових зобов’язаннях особи, що не пов’язані з господарською діяльністю особи як платника єдиного податку;

– податковий борг був наявний в особи протягом строку меншого шість місяців підряд (два послідовні квартали) (пп. 8 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПК України);

– за результатами проведеної перевірки не було складено акту перевірки, хоча рішення про анулювання реєстрації особи у реєстрі платників єдиного податку ухвалюється на підставі такого акту (п. 299.11 ст. 299 ПК України).

Стажер Практики судового представництва

Адвокатського обєднання «Бачинський та партнери»

Думанський В.І.