Позовна заява до господарського суду

Підприємцям у сфері своєї діяльності інколи приходиться стикатись з судами. Згідно українських законів, спори, які стосуються господарської діяльності, вирішуються у порядку позовного провадження господарськими судами. Якщо ви плануєте звернутись до суду, вам потрібно буде написати відповідну заяву. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) позовну заяву до Господарського суду потрібно складати у письмовій формі. Також існують певні вимоги щодо змісту і форми цієї заяви. Крім цього, слід зазначити, що наприкінці 2017-го року, в Україні була проведена судова реформа, однією з частин якої було прийняття нових процесуальних кодексі. Серед іншого були змінені і вимоги до складання позовної заяви в Господарський суд. Якщо ви хочете зробити усе правильно і не витрачати безцінний час на вивчення нюансів нового законодавства, зверніться до професійних юристів. Компанія «Бачинський та партнери» пропонує вам свої послуги.

Позовна заява до господарського суду України

Нижче наведений список основних вимог до позовної заяви, згідно ГПК, станом на 2018-й рік. Отже, вона має включати:

 1. Найменування господарського суду, до якого ви подаєте заяву;
 2. Реквізити сторін, а також третіх осіб (обов’язково потрібно буде подати: повне найменування юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди (тільки для зареєстрованих в Україні), ПІБ фізичних осіб, поштові адреси з вказаними індексами, а також, при наявності вказівку про статус ФОП. Інші дані потрібно подавати, якщо ви ними володієте, однак вони не є обов’язковими);
 3. Ціна позову, або вказівка про немайновий характер позову;
 4. Обставини, якими ви обґрунтовуєте вимоги;
 5. Юридичні підстави ваших вимог;
 6. Обґрунтований розрахунок сум, які ви плануєте оспорити або стягнути;
 7. Список доказів, які підтверджують вказані вами обставини (самі докази потрібно подавати разом із заявою. Якщо ви подаватимете копії письмових або електронних доказів, потрібно вказати, що у вас, або в іншої людини є оригінали);
 8. Список доказів, які ви не можете подати разом із позовом (також потрібно для кожного доказу вказати причину, чому ви не можете його подати і докази того, що ви зробили усе можливе, щоб зробити це);
 9. Якщо ви подавали докази до подачі заяви, то відомості про це;
 10. Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, коли це є обов’язковим;
 11. Підтвердження того, що ви не подавали іншого позову до тої самої особи, з того самого питання;
 12. Обраний вами спосіб захисту, який передбачено законом чи договором (якщо такого способу не передбачено, то інший спосіб, який не суперечить закону);
 13. Список документів і доказів, які ви додаєте до позову;
 14. Клопотання про те, щоб суд витребував необхідні докази (для кожного доказу треба вказати обставини, які він може підтвердити, підстави, з яких випливає, що він знаходиться у вказаної особи, а також причини, з яких ви не можете отримати його самостійно);
 15. Копія або оригінал акту чи договору, який ви плануєте оспорити (при відсутності – клопотання про те, щоб суд витребував його у певної особи);
 16. Приблизний розрахунок суми судових витрат, які ви понесете;
 17. Квитанція про те, що ви сплатили судовий збір;
 18. Документ, який підтверджує повноваження вашого представника;
 19. Документи, які підтверджують, що ви надіслали іншим учасникам справи копію позовної заяви до Господарського суду та інших документів;
 20. Підпис (ваш або вашого представника) з зазначенням посадового становища.

Крім вище зазначених відомостей у позовній заяві до господарського суду можна вказати іншу інформацію, якщо вона допоможе при правильному вирішенні справи.

Написання позовної заяви вимагає ретельного підходу, оскільки від цього залежить подальший результат справи.

Найменування сторін потрібно наводити без скорочень. В поштовій адресі треба вказувати індекс, назву населеного пункту та країни, повну назву вулиці (провулку, проспекту, тощо), а також номери будинків i квартир (якщо це необхідно).

Ціна позову, яку потрібно зазначити у позовній заяві може означати різні суми, залежно від суті позову:

 • У позовах до Господарського суду про стягнення грошей — стягувана сума або сума, оспорювана за документом, за яким стягнення провадиться у безспірному порядку (якщо стягуються гроші в іноземній валюті, суму потрібно вказати в цій валюті, а також у гривнях, згідно курсу НБУ, станом на день подачі позову);
 • У господарських позовах про вимогу майна – загальна вартість майна, яке вимагається;
 • У позовах до Господарського суду, які складаються із декількох різних вимог, – загальна сума по усім вимогам.

Визначаючи ціну господарського позову, поданого в валюті іншої країни, потрібно виходити з тої валюти, в якій проводяться чи мають проводитися розрахунки між сторонами.

Також при розрахунку ціни господарського позову не забудьте включити до неї суми неустойки (штрафу, пені) і вказати це в заяві.

Зміст позовних вимог слід викласти чітко та щодо кожного відповідача.

Від того, наскільки правильно ви складете позовні вимоги, залежить як те, чи прийме господарський суд до провадження вашу позовну заяву, так i те, чи буде прийнято позитивне рішення для вас.

Можна навести такий приклад: досить часто, складаючи позовну заяву до Господарського суду, з метою оскаржити акт державного органу, підприємці роблять помилку, вимагаючи скасувати його. В таких випадках суд може прийняти позовну заяву до провадження, але навряд чи прийме позитивне рішення. Причиною є те, що суд не має права скасовувати акти державних органів. Однак суд має право визнати акт недійсним. Отже, саме таку вимогу слід висувати в своїй заяві.

Зразок позовної заяви до господарського суду

Зразок позовної заяви до Господарського суду, актуальної на 2018-й рік, ви можете знайти в Інтернеті. Однак існують певні нюанси її написання, які необхідно знати.

Як було показано вище, від правильності формулювання вимог у заяві напряму залежить результат суду. Ми пропонуємо вам приклади правильних формулювань:

 • Визнати недійсною угоду (дата укладання угоди та її номер) між (назва сторін угоди);
 • Визнати за (найменування суб’єкта підприємницької діяльності) право власності на (назва майна), що знаходиться за адресою (місцезнаходження майна);
 • Визнати недійсним (вид акта, що оспорюється: постанова, наказ, тощо; дата видання та його номер), виданий (назва органу, що видав оспорюваний акт);
 • Зобов’язати (назва державного органу) видати (назва суб’єкта підприємницької діяльності — позивача) позивачу (назва документа, видання якого вимагається: свідоцтво, ліцензія, тощо).
 • Стягнути з (найменування суб’єкта підприємницької діяльності – боржника) на користь (найменування суб’єкта підприємницької діяльності – стягувача) кошти у розмірі (розмір суми, що підлягає стягненню).

Коли Ви висуваєте вимоги в позовній заяві до господарського суду, то не забувайте, що у Вас є можливість об’єднати кілька вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, в одній позовній заяві.

Також потрібно враховувати, що порушення правил поєднання позовних вимог може стати підставою для повернення позовної заяви без розгляду. Але це не найгірша ситуація, оскільки, усунувши порушення, ви зможете подати позовну заяву знову. Це призведе лише до затягування розгляду справи.

При написанні позовної заяви особливу увагу слід звернути на викладення обставин, що підтверджують або на яких ґрунтуються ваші вимоги. Потрібно обов’язково вказати у позовній заяві таку інформацію:

 • Які саме ваші права та законні інтереси порушуються;
 • Які дії відповідача призвели до таких порушень;
 • Якими доказами підтверджуються ваші аргументи.

При викладенні своїх аргументів і посиланні на докази, слід чітко структурувати текст.

Кожний аргумент варто виділити окремим пунктом. Аналогічно виділяйте аргументи, що стосуються різних вимог. Наводьте чітке та повне посилання (із зазначенням номерів, дат, назв, тощо) на положення нормативно-правових актів або інших документів, що підтверджують ваші доводи.

Напишіть власну позовну заяву до Господарського суду за зразком, знайденим у мережі, користуючись при цьому нашими рекомендаціями. Це збільшить ваші шанси на успішний процес.

Оскарження позовної заяви

Якщо Ви вирішили оскаржити акт державного органу, вам потрібно буде звернути увагу на декілька моментів.

По-перше, господарський суд не має права здійснювати оцінку конституційності актів Кабінету Міністрів України, тому не варто в позовній заяві, як аргумент необхідності визнання актів недійсними, наводити твердження про невідповідність їх положень Конституції України;

По-друге, підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.

Тому в позовній заяві слід вказати, які положення оспорюваного акта суперечать вимогам чинного законодавства та яким саме вимогам. Якщо сталося перевищення повноважень, вкажіть на це.

Щоб уникнути непорозумінь, які можуть виникнути у Вас при втраті документів судом чи іншою стороною, що були Вами додані до позовної заяви, треба обов’язково навести повний перелік документів та доказів в заяві.

Документи та докази подаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Якщо законодавство не вимагає спеціального порядку засвідчення копій документів (нотаріусом, державним органом тощо), Ви можете завірити копії документів самостійно. Для цього на ксерокопії або фотокопії необхідно зробити надпис «копія вірна» та засвідчити її своїм підписом i печаткою (за наявності).

При подачі Вами позовної заяви до господарського суду про визнання недійсним акта державного чи іншого органу, до позовної заяви потрібно додати копію акта, що оспорюється, або засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ГПК України позовна заява підписується повноважною посадовою особою позивача, фізичною особою підприємцем або їх представниками.

Коли у Вас буде підготовлена позовна заява до господарського суду, слід зробити копію такої заяви та копії доданих до неї документів. Ці копії потрібно надіслати іншим сторонам, які будуть брати участь в процесі. Зробити це треба перед поданням позовної заяви до  господарського суду, оскільки до позовної заяви, що подається до господарського суду, необхідно додати документи, що підтверджують відправлення відповідачеві копії позовної заяви i доданих до неї документів.

Наступним кроком підготовки господарського позову до подачі в господарський суд є сплата державного мита. Документом, що підтверджує сплату державного мита, може бути платіжне доручення на безготівкове перерахування державного мита або квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою. Також цей документ слід додати до заяви.

Платіжні документи, що підтверджують сплату державного мита, слід подавати до господарського суду в оригіналі.

Крім сплати державного мита, вам також потрібно сплатити витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, і додати документ, що підтверджує таку сплату до позовної заяви.

Документи що додаються до позовної заяви до господарського суду

До зазначених вище паперів, що подаються у господарський суд разом з позовною заявою, ви повинні додати документи, що підтверджують:

 1. Вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів у випадках, коли це є обов’язковим.
 2. Обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.
 3. Повноваження Вашого представника (якщо він підписував позовну заяву та представлятиме ваші інтереси в суді).

Весь пакет документів який ви зібрали (складається з позовної заяви із доданими до неї документами) необхідно передати до господарського суду. Зробити це можна особисто, шляхом подання матеріалів до канцелярії або загального відділу господарського суду, кур’єром або через поштове відділення з повідомленням про вручення (обов’язково зберігайте документи про відправлення для того, щоб мати змогу довести подачу позовної заяви до господарського суду).

У будь-якому випадку, Вам необхідно отримати документ, що підтверджує передачу позовної заяви разом з документами до суду. Це буде перший крок, який ви зробите на шляху захисту своїх прав та інтересів у господарському суді.

Допомога професіоналів при поданні позову до Господарського суду

Подання позовної заяви в господарському процесі – непроста справа. Існує багато нюансів оформлення цієї заяви, від яких напряму залежить результат процесу. Тому, найкращим виходом буде звернутись за підтримкою до професіоналів. Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує вам свої якісні послуги адвоката у Львові.

Ми можемо також запропонувати вам супровід в судовому процесі. Крім цього ми займаємось супроводом інвестиційних документів, можемо допомогти підприємцям отримати ліцензію на алкоголь, а також пропонуємо послуги податкового адвоката. Якщо ви хочете отримати якісну юридичну допомогу, звертайтесь в компанію «Бачинський та партнери».

 

Звертайтесь до нас за контактами:

Kyivstar +380(96) 0020100

Vodafone +380(50)4317084

стаціонар +380(32)2473544

E-mail: ua.legalaid@gmail.com