Правове регулювання використання державної символіки в Україні

Важливим аспектом правового регулювання порядку використання державної символіки України та самої назви “Україна” є їх використання з комерційною метою, зокрема коли йдеться про знак для товарів і послуг. Правові аспекти пов’язані із таким використанням державної символіки та назви “Україна”, врегульовані нормативно. Зокрема 5 листопада вступили в силу «Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву “Україна”, до знака для товарів і послуг» затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України №790 від 04.08.2010 р.

Цим документом, Департамент інтелектуальної власності МОН України врегулював порядок вирішення ситуацій в яких може використовуватися назва «Україна» як частини знаку для товарів і послуг. Зокрема даний документ встановлює, що для отримання права на таке використання, повинні бути дотримані наступні вимоги:

– Використання офіційної назви “Україна” не буде суперечити публічному порядку, засадам моралі та гуманності, відповідатиме інтересам України та не бути вводити громадськість в оману;

– Товари та послуги представляють собою культурну, наукову, освітню, промислову цінність;

– Товари є унікальними і притаманними тільки України;

– Заявник повинен займати домінуюче становище на внутрішньому ринку таких товарів і послуг, та бути лідером у зовнішньоекономічній діяльності;

– Тривалість перебування заявника на ринку таких товарів і послуг (як внутрішньому, так і світовому) повинна бути не менше 5 років.

Повноваження щодо прийняття Рішення про  право на таке використання,відповідно до пп. 1.1-1.3 належить Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, в якому міститься назва “Україна”, до знака для товарів і послуг, в яку заявник повинен внести відповідне клопотання. Вона виносить рішення щодо надання дозволу на використання чи відмову в ньому.

Як зазначають експерти, дані умови є достатньо жорсткими. Зокрема, це стосуються вимог щодо терміну перебування заявника на ринку товарів і послуг та його домінуючого становища. Так, важко встановити, які саме критерії повинні використовуватися, для того, щоб визначити «домінуюче становище на ринку» та хто є «лідером у зовнішньоекономічній діяльності». Висновок про це, може бути наданий Державним підприємством “Український інститут промислової власності”, що створює ще одну бюрократичну перешкоду на шляху до отримання права на таке використання.

Проте постає питання і щодо того, чи може згідно діючого законодавства, знаки для товарів і послуг містити також державну символіку України (Державний герб та Державний прапор України) та офіційну символіку територіальних громад України (областей, районів, міст, селищ і сіл). Використання державної символіки України також врегульоване деякими правовими актами.

Щодо Державного гербу та Державного прапора України, то відповідно до п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 р., то їх використання в такий спосіб (так само як використання державної символіки іноземних країн) забороняється. Таке ж регулювання встановлено щодо використання символіки міжнародних організацій (наприклад, щодо символів Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародного Олімпійського Комітету   та ін.).

Окремим питанням, відмінним від використання державної символіки, є використання символіки територіальних громад України з комерційною метою як знаків для товарів і послуг. Зазвичай, місцеві ради приймають відповідне положення щодо символіки в якій врегульовують і даний аспект. Символіка може використовуватися за умови виконання відповідних умов, як то укладення ліцензійних договорів чи погодження з відповідними компетентними органами.

Використання державної символіки у Львові

Використання символіки Львівської області врегульоване Положеннями про герб Львівської області та про прапор Львівської області, які були затверджені рішенням Львівської обласної ради від 27.02.2001 р. Відповідно до цих положень, символіка (прапор і герб області) може використовуватись, якщо одержаний відповідний дозвіл від голови обласної ради. Дозвіл або письмова відмова повинна бути надана заявнику впродовж одного місяця з дня подачі заяви. Термін дії дозволу становить 1 рік. Після закінчення терміну дії потрібно одержати  дозвіл на наступний період.

Дозволом також визначається  мета використання зображення герба області: комерційна або некомерційна. Якщо така мета використання символіки визначена як комерційна, заявник за таке використання повинен сплачувати збір  у розмірі, який встановлюється відповідною місцевою радою за місцем реєстрації особи. Дозвіл може надаватися на один або на декілька видів товарів (робіт, послуг).

Відповідні положення прийняті і щодо символіки інших територіальних громад України.

Для отримання юридичних консультацій з питань пов’язаних із використанням державної символіки та символіки територіальних громад з комерційною метою, звертайтеся:

адвокат Тарас Володимирович Бачинський:

Контакти: Київстар (096) 0020100; UMC 050 431 70 84.