Що потрібно знати громадянам Республіки Білорусь про набуття громадянства України?

Процедура набуття українського громадянства для громадян Республіки Білорусь дещо відрізняється від загального порядку у зв’язку з існуванням Угоди «Про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні».

 

За загальним правилом, набуття громадянства України передбачає відмову від іноземного. Це відбувається шляхом подання зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років або декларації про відмову від іноземного громадянства. У випадках, коли заявниками є громадяни Республіки Білорусь, на них не поширюватиметься цей дворічний строк. Тут матиме місце автоматичне припинення одного громадянства внаслідок набуття іншого, оскільки відповідно до положень зазначеної Угоди, дата набуття   громадянства   однієї   Сторони   буде   датою припинення громадянства іншої Сторони.

Разом з тим, є й інші особливості застосування цієї Угоди. Справа в тому, що для виходу з громадянства та безпосередньо для застосування її норм, особи повинні постійно проживати на території тієї чи іншої держави. Мова йде про оформлення виїзду на постійне проживання в одну із країн, які є сторонами Угоди. Така вимога випливає безпосередньо з її назви.

Виїзд на постійне проживання за кордон (ПМП) громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають на її території, оформляється за місцем проживання. За результатами розгляду заяви про виїзд на ПМП, органи внутрішніх справ приймають рішення про видачу паспорта серії РР. За цим документом потрібно в’їхати на територію України та оформити прийняття на консульський облік.

У випадку, якщо громадянин Республіки Білорусь тимчасово проживає в Україні, оформити виїзд на ПМП можна у відповідних дипломатичних представництвах/консульських установах на її території. В такому разі рішення приймається таким представництвом або установою, яка в свою чергу приймає заявника на консульський облік. Лише після завершення цієї процедури можна переходити до етапу набуття українського громадянства.

Незважаючи на існування Угоди, перелік необхідних для набуття українського громадянства документів є однаковим для усіх іноземців. Він може диференціюватись лише в залежності від підстави. Що ж стосується строків, то ця Угода створює певні особливості громадянам Республіки Білорусь. Як вже було зазначено, вони не користуються правилом двох років для виходу з громадянства, адже це відбувається автоматично. Специфічними є не лише строки, а й порядок припинення їхнього попереднього громадянства. Таким чином:

  • протягом десяти днів після надання особі нового громадянства компетентні органи Сторони, громадянство якої набувається, видають особі  документ,  який підтверджує набуте громадянство,  одночасно вилучають документ,  який підтверджує  припинене  громадянство,  і пересилають  його  дипломатичними  каналами Стороні,  громадянство якої  припиняється,  разом  з  повідомленням  про  набуття  нового громадянства із зазначенням дати набуття громадянства.
  • протягом двох місяців  після  отримання   повідомлення   про набуття  особою  нового  громадянства  Сторона,  громадянство якої припиняється, оформляє припинення громадянства і повідомляє про це Стороні, громадянство якої набувається.

Не слід забувати про автоматичне набуття громадянства дитиною. Мова йде про положення Угоди, яке передбачає, що:

  • при набутті громадянства батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками,  внаслідок  якого  обоє  стають громадянами іншої Сторони,  змінюється відповідно громадянство  їхніх  неповнолітніх дітейа  також  неповнолітніх  осіб,  які перебувають під їхньою опікою або під їхнім доглядом.

Необхідність застосування норм такої Угоди зумовлена тим, що Республіка Білорусь так само як і Україна, прагне запобігати випадкам безгромадянства. Однак, вона лише частково змінює порядок набуття українського громадянства. Це жодним чином не впливає на права та обов’язки, які тягне за собою набуття статусу громадянина України.

Ми вам
зателефонуємо