Taras Bachinsky

Taras Bachinsky
Taras Bachinsky Taras Baczyński Partner zarządzający
телефон
+38 096 002 01 00

Adwokat Taras Baczyński założył oraz po dzień dzisiejszy jest partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej „Legalaid” (od marca 2011 r. – obecnie), przy tym, pomimo zarządzania, również świadczy usługi prawne: przedstawicielstwo sądowe w sądach powszechnych, gospodarczych i administracyjnych pierwszej, apelacyjnej i kasacyjnej instancji; sporządzanie sądowych dokumentów procesowych; doradztwo prawne w zakresie prawa procesowego i materialnego; usługi prawne w zakresie uzyskania zezwoleń dla przedsiębiorstw; wsparcie działalności gospodarczej (w tym wsparcie prawne przy kontrolach podatkowych, składaniu odwołań od decyzji władz podatkowych itp.).

Swoją karierę adwokat Taras Baczyński rozpoczął jako asystent prawnika w Kancelarii Prawnej DK-Prawo Sp. z o.o., członek Nexia International (czerwiec 2008 r. – maj 2009 r.), a następnie kontynuował ją jako starszy prawnik w tej samej firmie (czerwiec 2009 r. – marzec 2011 r.). Do jego kompetencji należało wsparcie inwestorów zagranicznych: pełne wsparcie startup`u osób prawnych (rejestracja przedsiębiorstw oraz uruchomienie działalności gospodarczej „pod klucz”); rejestracja inwestycji zagranicznych (forma pieniężna i materialna); świadczenie usług dla fizycznych osób- cudzoziemców: zatrudnianie cudzoziemców, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie, rezydencja podatkowa itp.; sporządzanie kontraktów (w tym z zakresu handlu zagranicznego): dostawa produktów, umowy najmu własności nieruchomej i ruchomej; umowy o pełnomocnictwo i prowizje; umowy kredytowe; umowy w sprawie kupna-sprzedaży praw korporacyjnych i wiele innych; wsparcie prawne oraz audyt prawny podczas przekazania (kupna-sprzedaży, darowizny) praw korporacyjnych (w tym w rolnictwie); likwidacja osób prawnych na podstawie decyzji właściciela; likwidacja przedsiębiorstw zagrożonych; przeprowadzanie prezentacji i warsztatów dla pracowników spółki i dla Klientów; negocjacje, praca z Klientami; koordynowanie działań z władzami publicznymi; zarządzanie asystentami; sporządzanie umów o różnych poziomach trudności; rejestracja osób prawnych (Sp. z o.o., PP) oraz fizycznych osób-przedsiębiorców; przygotowania pisemnej opinii prawnej w sprawie podatków i prawa korporacyjnego itd.; sporządzanie dokumentów procesowych oraz reprezentowanie w sądzie (sprawy cywilne, handlowe i administracyjne); sporządzanie innych dokumentów prawnych (dokumenty założycielskie, dokumentacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, różne wnioski do władz publicznych itp).

Wykształcenie Taras Baczyński uzyskał na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, na Wydziale Prawa, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku „Prawoznawstwo” z pogłębionym nauczaniem języka angielskiego, zdobywając liczne nagrody za działalność naukową i społeczną. Następnie wstąpił na studia podyplomowe Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Wydział Prawa (2009 r. – 2012 r.), gdzie pisał publikacje naukowe oraz brał udział w projektowaniu i analizie dokumentów prawnych (kierownik naukowy – doktor nauk prawnych, profesor Petro Rabinowicz).Dn. 5 grudnia 2013 roku odbyła się obrona badania naukowego Tarasa Baczyńskiego „Formowanie podstaw światopoglądu prawnego oraz kultury prawnej młodzieży w wieku szkolnym (aspekty filozoficzne i prawne)” z kierunku 12.00.12. – filozofia prawa z przyznaniem tytułu naukowego kandydata nauk prawnych.K.n.p. Taras Baczyński jest autorem ponad 50 publikacji publicystycznych i naukowych. Udział w organizacjach publicznych:

OS „Klub Ludzi Biznesu”OOS „Stowarzyszenie Podatników Ukrainy”OOS „Stowarzyszenie Prawników Ukrainy” Znajomość języków: UA, RU, EN

© 2015 – 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone Legal Aid

Education

ЛНУ ім. І. Франка, магістр права

ЛНУ ім. І. Франка аспірантура, кандидат юридичних наук під керівництвом академіка П. М. Рабіновича

Professional membership and participation
  • Президент Асоціації докторів філософії України
  • Голова Комітету з ІТ-права НААУ
  • ГО Клуб Ділових Людей
  • ВГО Асоціація правників України
  • West Ukrainian Business Club
  • IT Business Club

We will
call you