Taras Bachynskyj

Working hours
Mon - Fri 10:00-18:00
Sat, Sun - Weekends
Specialization
  • Partner zarządzający
Adwokat Taras Baczyński założył oraz po dzień dzisiejszy jest partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej „Legalaid” (od marca 2011 r. – obecnie), przy tym, pomimo zarządzania, również świadczy usługi prawne: przedstawicielstwo sądowe w sądach powszechnych, gospodarczych i administracyjnych pierwszej, apelacyjnej i kasacyjnej instancji; sporządzanie sądowych dokumentów procesowych; doradztwo prawne w zakresie prawa procesowego i materialnego; usługi prawne w zakresie uzyskania zezwoleń dla przedsiębiorstw; wsparcie działalności gospodarczej (w tym wsparcie prawne przy kontrolach podatkowych, składaniu odwołań od decyzji władz podatkowych itp.).
Główne specjalizacje prawnika Tarasa Baczyńskiego to:
  • prawo IT
  • prawo rodzinne
  • sprawy imigracyjne
Swoją karierę adwokat Taras Baczyński rozpoczął jako asystent prawnika w Kancelarii Prawnej DK-Prawo Sp. z o.o., członek Nexia International (czerwiec 2008 r. – maj 2009 r.), a następnie kontynuował ją jako starszy prawnik w tej samej firmie (czerwiec 2009 r. – marzec 2011 r.). Do jego kompetencji należało wsparcie inwestorów zagranicznych: pełne wsparcie startup`u osób prawnych (rejestracja przedsiębiorstw oraz uruchomienie działalności gospodarczej „pod klucz”); rejestracja inwestycji zagranicznych (forma pieniężna i materialna); świadczenie usług dla fizycznych osób- cudzoziemców: zatrudnianie cudzoziemców, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie, rezydencja podatkowa itp.; sporządzanie kontraktów (w tym z zakresu handlu zagranicznego): dostawa produktów, umowy najmu własności nieruchomej i ruchomej; umowy o pełnomocnictwo i prowizje; umowy kredytowe; umowy w sprawie kupna-sprzedaży praw korporacyjnych i wiele innych; wsparcie prawne oraz audyt prawny podczas przekazania (kupna-sprzedaży, darowizny) praw korporacyjnych (w tym w rolnictwie); likwidacja osób prawnych na podstawie decyzji właściciela; likwidacja przedsiębiorstw zagrożonych; przeprowadzanie prezentacji i warsztatów dla pracowników spółki i dla Klientów; negocjacje, praca z Klientami; koordynowanie działań z władzami publicznymi; zarządzanie asystentami; sporządzanie umów o różnych poziomach trudności; rejestracja osób prawnych (Sp. z o.o., PP) oraz fizycznych osób-przedsiębiorców; przygotowania pisemnej opinii prawnej w sprawie podatków i prawa korporacyjnego itd.; sporządzanie dokumentów procesowych oraz reprezentowanie w sądzie (sprawy cywilne, handlowe i administracyjne); sporządzanie innych dokumentów prawnych (dokumenty założycielskie, dokumentacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, różne wnioski do władz publicznych itp).
Wykształcenie Taras Baczyński uzyskał na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, na Wydziale Prawa, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku „Prawoznawstwo” z pogłębionym nauczaniem języka angielskiego, zdobywając liczne nagrody za działalność naukową i społeczną. Następnie wstąpił na studia podyplomowe Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Wydział Prawa (2009 r. – 2012 r.), gdzie pisał publikacje naukowe oraz brał udział w projektowaniu i analizie dokumentów prawnych (kierownik naukowy – doktor nauk prawnych, profesor Petro Rabinowicz).
Dn. 5 grudnia 2013 roku odbyła się obrona badania naukowego Tarasa Baczyńskiego „Formowanie podstaw światopoglądu prawnego oraz kultury prawnej młodzieży w wieku szkolnym (aspekty filozoficzne i prawne)” z kierunku 12.00.12. – filozofia prawa z przyznaniem tytułu naukowego kandydata nauk prawnych.
K.n.p. Taras Baczyński jest autorem ponad 50 publikacji publicystycznych i naukowych. Udział w organizacjach publicznych:
OS „Klub Ludzi Biznesu”
OOS „Stowarzyszenie Podatników Ukrainy”
OOS „Stowarzyszenie Prawników Ukrainy”
 Znajomość języków: UA, RU, EN