Реєстрація торгової марки та товарного знаку для IT бізнесу

На ринку інформаційних технологій торговельна марка займає важливе місце серед засобів впізнаваності та реклами ІТ бізнесу. Недарма основною функцією знаків для товарів і послуг є саме дистинктивна функція, яка допомагає відрізнити ту або іншу послугу чи товар від подібних чи аналогічних.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб.

Процес реєстрації торговельної марки для бізнесу

Процес реєстрації торговельної марки є досить тривалим, однак, не варто забувати те, що зареєстрована торговельна марка надає реальну можливість належного захисту прав та інтересів особи, якій належать права на такий знак.

Слід звернути увагу, що експертиза заявки на торговельну марку складається з формальної та кваліфікаційної експертизи. Під час формальної експертизи встановлюється дата подання заявки, перевіряється сплачений збір за подання заявки, а також сама заявка перевіряється на відповідність вимог щодо її змісту, структури та форми. Під час кваліфікаційної експертизи здійснюється перевірка заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Після проходження вищезазначених експертиз, приймається рішення про реєстрацію такої торговельної марки, здійснюється публікація про видачу свідоцтва, реєструється сама торговельна марка та видається свідоцтво особі, якій належать права на такий знак для товарів і послуг.

Важливо також пам’ятати, що позначення може бути навіть тотожним до вже зареєстрованої торговельної марки стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, за умови, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку не можна сплутати, зокрема, якщо не виникає асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Переваги реєстрації торговельної марки

Звісно, для будь-якої перспективної ІТ компанії важливим також є можливість виходу на міжнародний ринок, а тому актуальним також залишається реєстрація торговельної марки в інших країнах. Саме для таких випадків передбачається можливість заявлення пріоритету на відповідну торговельну марку, що дає можливість заявнику, ніби «забронювати» певне позначення на конкретний строк. Це має досить логічне та чітке пояснення – надання особі змоги оцінити результат використання вже зареєстрованої торговельної марки в країні первинної реєстрації, а також неможливість інших суб’єктів «викрасти» таке позначення, зареєструвавши його в іншій країні.

Отже, торговельна марка є невід’ємною частиною будь-якої маркетингової стратегії, обов’язковим елементом засобів індивідуалізації юридичної особи, і лише правильна реєстрація знака для товарів і послуг, а також розумний підхід до оцінки використання такого знака, дасть змогу не лише збільшити кількість клієнтів, але і популяризувати товари чи послуги компанії, яка діє під відповідним знаком.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок