Трансфертне ціноутворення – новели законодавства

Принцип “витягнутої руки”

Трансфертне ціноутворення – процедура пов’язана з визначенням прибутку з
використанням принципу “витягнутої руки”. Цей принцип застосовується при визначенні
суми податку з прибутку, отриманого внаслідок здійснення контрольованої операції.

Контрольовані операції, згідно статті 39 Податкового кодексу, це господарські операції:
1) контрагентами в яких є пов’язані особи-нерезиденти;
2) зовнішньоекономічні (купівля/продаж товарів, послуг), що здійснюються через
комісіонерів, які є нерезидентами
3) стороною в яких є нерезидент, що зареєстрований чи є резидентом держав, які
занесені до урядового “чорного списку”;
4) що здійснюються з нерезидентом, який не здійснює сплату корпоративного
податку з доходів, в тому числі, отриманих поза межами держави реєстрації.

Суть принципу “витягнутої руки” полягає в тому, щоб обсяг прибутку з операцій між
пов’язаними особами визначався через співставлення з ідентичними угодами, що
укладаються особами, які не є пов’язаними. Згідно ПК, для даних розрахунків платниками
податків застосовуються наступні методи: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни
перепродажу, “витрати плюс”, чистого прибутку, розподілення прибутку. Для
застосування методу, враховуються доцільність обраного в конкретному випадку методу,
повнота та достовірність інформації, ступінь зіставності між контрольованими і не
контрольованими операціями. Платник податків може використовувати будь-який метод,
який на його думку найкраще використати в даному випадку.

Зміни в законодавстві

Законом №2245 внесено зміни до податкового законодавства щодо трансфертного
ціноутворення та перевірок, пов’язаних з цією процедурою.

1. Знижено поріг визначення контрольованості операцій

Консультація юриста

Першою новизною є нові об’єкти контролю. Якщо раніше, контрольованими визначалися
операції платника податків, який отримував дохід не менше 50 мільйонів гривень за
попередній рік, то тепер це операції, обсяг яких сягає більше 10 мільйонів гривень за
відповідний рік. Крім того, операції які здійснюються між постійними представництвами
нерезидентів та резидентами України не є контрольованими в розумінні податкового
законодавства в частині трансфертного ціноутворення.

2. Нові критерії пов’язаності осіб.

Чинності набули старі норми податкового законодавства щодо визначення пов’язаності
осіб. Таким чином, пов’язані особи – юридичні особи, в яких одна і та сама фізична особа
виконує функції одноособового органу управління. Наприклад, якщо особа А перебуває
на посаді директора у двох ТОВ, то дані ТОВ визнаються пов’язаними. Також, в статтю 14
внесені нові критерії, щодо визначення пов’язаності осіб. Пов’язаними також є суб’єкти
господарювання, що мають одного і того ж кінцевого власника та юридична і фізична
особа, у власності якої перебуває ця юридична особа.

3. Визначення порогу за коригуванням цін на товари чи послуги відповідно до Податкового кодексу

Визначено, що “поріг” в 10 мільйонів визначається не за договірними цінами, а за
коригуванням цін відповідно до принципу “витягнутої руки”. Наприклад, якщо за цінами,
зазначеними в договорі, обсяг прибутків сягне 9 мільйонів, але з використанням
вищезазначеного принципу дана сума перевищить 10 мільйонів, то операції будуть
визнаватись контрольованими.
4. Виведення з урядового “чорного списку” декількох держав
Також внесено зміни в перелік держав, операції з якими визнаються контрольованими. 31
січня 2018 року уряд прийняв постанову, якою 5 держав було виключено зі списку –
Грузія, Угорщина, Латвія, Естонія та Мальта. Загалом список становить 80 держав.

5. Затверджено перелік форм компаній, які не сплачують корпоративний
податок.

Наступною новелою є затверджений урядом перелік організаційних форм нерезидентів,
які не виплачують корпоративний податок. Якщо платник податків придбав у 2018 році
товари або послуги у нерезидентів, організаційна форма яких присутня в даному списку,
то він зобов’язаний коригувати фінансовий показник за звітний період – збільшити на 30
%. Від вартості цих товарів/послуг або підтвердити суму витрат за принципом “витягнутої
руки”. В разі невчинення цих дій, платник податку зобов’язаний підтвердити ринковість
ціни на першу вимогу фіскалів.

Консультація юриста

6. Застосування різниць, відповідно до статті 140 ПКУ, можна перевіряти

У зв’язку з цим, законодавець уточнив, що заборона податківцям перевіряти дотримання
принципу “витягнутої руки" під час проведення планової документальної перевірки не
стосується контролю за дотримання платником податків вимоги щодо застосування
різниць, про які йшла мова вище.

7. Зустрічні звірки

Ще однією новелою закону є надання фіскальному органу можливості одержувати
інформацію щодо дотримання суб’єктами господарювання принципу “витягнутої руки”
шляхом проведення зустрічної звірки. Тобто, платники можуть уточнити дані, які є
необхідними для податківців при здійсненні перевірки і подальшої оцінки діяльності
платника.

8. Коригування обсягу прибутку платником податків

Наступним нововведенням є надання можливості платнику податків самостійно
коригувати ціни на товари чи послуги за операціями, якщо податківці при перевірці
встановили факт недотримання принципу “витягнутої руки”. Платник може подати
розрахунки-уточнення до декларації до 1 жовтня року, який є наступним після звітного,
без накладення штрафу. Обмеження щодо самостійного коригування стосується тих
контрольованих операцій, які ще перевіряються податківцями.

9. Уточнення вимог щодо подання документації

Консультація юриста

ДФС може надіслати суб’єкту господарювання запит щодо подання документів,
пов’язаних з контрольованими операціями, не швидше 1 жовтня року, що іде після того, в
якому було здійснено операції. Крім цього, уточнено дані щодо документація, яка
подається. Зокрема, необхідно зазначити дані:

-про особу, що є суб’єктом контрольованої операції, та про осіб, що є пов’язаними з
платником(мають у власності його корпоративні права чи корпоративні права яких
перебувають в його власності);
– опис організаційної та управлінської структур платника податків, з даними щодо
загального числа осіб, які є працівниками, а також по окремим відділам;
– фінансові показники, що використовувалися під час розрахунку рентабельності, мають
підтверджуватися фінансовою та бухгалтерською звітністю платника чи іншої сторони
операції.

10. Перевірки операцій за 2013-2014рр.

Перевірка контрольованих операцій, які були здійснені протягом 2013-2014 років
призначатиметься відповідно до чинних норм законодавства, але використовуватимуться
методи, що діяли на час вчинення операцій.

11. Вдосконалено попереднє узгодження ціноутворення

Законом встановлено нові правила, щодо попереднього узгодження визначення цін,
зокрема, передбачена можливість для великого платника податків укладення договору із
податківцями, згідно якого:

– його дія, може поширюватися на весь звітний період, в якому його укладено, або
навіть і на попередні періоди;
– договір може пролонговуватися на новий строк, в разі дотримання умов
платником;
– гарантії стабільності договору, при зміні законодавства чи втрати статусу великого
платника

Також здійснено уточнення вимог до порядку, відповідно до якого здійснюється
попереднє узгодження ціноутворення. Порядок затверджується Кабміном і регулює
укладення вищезазначених договорів.

12. Визначення договірною вартості

Договірною вважається вартість проданих товарів, яка мала б відображатися за
правилами бухгалтерського обліку до оподаткування.

Адвокатське об’єднання “Бачинський, Коломієць та партнери” надасть вам допомогу у
вирішенні питань, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок