Irena Naida
Irena Naida Партнер, адвокат, керівник практики приватних клієнтів та вирішення спорів
телефон
+38 096 00 20 100

Po udanym odbyciu praktyki została włączona do zespołu „Legalaid” w październiku 2014 roku jako młodszy prawnik. Obecnie studiuje na studiach drugiego stopnia na Wydziale Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.„W każdych stosunkach prawnych należy widzieć konkretne osoby” – to zasada, którą kieruje się w swojej pracy. Zawsze pomaga jej to znaleźć wspólny język w kontaktach z klientami oraz zapewnić im wysokiej jakości pomoc prawną. Praktyki:

– Prawo umów;

– Prawo migracyjne;

– Prawo rodzinne.

Zakres zainteresowań naukowych: Papiery wartościowe i giełda, prawo medyczne. Wykształcenie: Bakałarz prawa, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Działalność społeczna oraz doświadczenie zawodowe: – konsultant Laboratorium Prawa Praktycznego Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (lata 2012 – 2014) Podczas studiów Irena była członkiem studenckiego naukowego klubu w zakresie prawa i postępowania cywilnego, w ramach którego przygotowała i obroniła dwie prace naukowe: „Przeszczepianie narządów i materiałów anatomicznych człowiekowi: aspekt cywilnoprawny” oraz „Umowa o świadczenie usług chirurgii plastycznej”. Publikacje: 1. I. Najda. Problematyczne kwestie przeszczepiania narządów i materiałów anatomicznych człowiekowi [Źródło elektroniczne] / I. Najda // Vivatjustitia! Międzynarodowy studencki almanach naukowo-prawny. – 2013. – Tryb dostępu: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Vipusk_XIII.pdf 2. Irena Naida. Right to a Fair Trial in Civil Proceedings / ХІІІ Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa „Aktualne kwestie praw człowieka, państwa i systemu prawnego”. Tezy sprawozdań. – Lwów: Wydział Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. – 2014. – str.175-176

Znajomość języków: UA, RU, EN

Contacts: Phone: (097) 488-51-13 E-mail: [email protected]

We will
call you