Praktyka przemysłu rolnego

Rolnictwo to sektor gospodarki, mający na celu zaopatrzenie ludności w żywność i uzyskanie surowców dla wielu branż przemysłowości. Ze względu na szybki rozwój sektora rolnego gospodarki, możliwego zniesienia moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, prawnicy, którzy dotąd nie zwracali uwagi na ten sektor gospodarki, rozpoczęli bardziej dokładnie badać regulację prawną w dziedzinie…

Nieruchomości i budownictwo

Ze względu na szybki rozwój rynku nieruchomości, dana praktyka prawna stała się jedną z najbardziej popularnych nie tylko na Ukrainie, a zwłaszcza we Lwowie. Ze względu na ryzyka finansowe, które istnieją podczas dokonywania transakcji na rynku nieruchomości i dużą liczbę fałszywych schematów, konieczna jest pomoc wykwalifikowanego prawnika, który będzie towarzyszyć…

Własność intelektualna

Jedną z pierwszych praktyk, w której rozpoczęli pracę prawnicy Kancelarii Prawnej „Legalaid” od momentu jej powstania jest własność intelektualna (prawa autorskie i prawa pokrewne). Mimo szybkiego tempa rozwoju przepisów prawnych, które regulują zagadnienia własności intelektualnej we współczesnym świecie, istnieje wiele możliwości nadużycia lub naruszenia praw w tej dziedzinie, co prowadzi do narażenia…

Działalność hotelowo-restauracyjna

Działalność hotelowo-restauracyjna zawsze była uważana za jeden z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych rodzajów działalności gospodarczej. Lwów można śmiało nazwać miastem numer 1 pod względem działalności hotelowo-restauracyjnej na Ukrainie, a rozwój turystyki ciągle stwarza możliwości dla nowych projektów. Wraz z tym, osobliwości założenia restauracji, kawiarni lub hotelu, podobnie jak prowadzenie działalności gospodarczej…

Partnerstwo publiczno-prywatne

Jedną z nowych i perspektywicznych praktyk naszej Kancelarii jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wielostronna współpraca z władzami i samorządami, udział w projektach priorytetowych otwierają nowe możliwości dla biznesu. Ze względu na procesy integracji europejskiej i demokratyzacji na Ukrainie, partnerstwo publiczno-prywatne ulega coraz większemu rozwoju. Oprócz tradycyjnych form współpracy z państwem w formie inwestycji…

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne to jeden z najważniejszych i najbardziej rozwiniętych kierunków działalności naszej Kancelarii. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest efektywna budowa struktury korporacyjnej Państwa biznesu, nasz zespół jest gotów zaoferować zintegrowane podejście zarówno do jego założenia, jak i do dalszych kwestii wynikających w trakcie restrukturyzacji korporacyjnych oraz stworzenie optymalnej struktury prawnej i podatkowej, doradztwo w…

Spory sądowe

«Respondere, cavere, agere»  - (Łac.: udzielać odpowiedzi, sporządzać dokumenty, przemawiać w sądzie)   Jeszcze od czasów starożytnego Imperium Rzymskiego, spory sądowe – jedna z trzech głównych form działalności prawnika. Obrona interesów klienta w instytucjach sądowych i arbitrażowych w celu skutecznego zapewnienia realizacji i przywrócenia naruszonych praw jest jednym z najważniejszych kierunków działalności naszej Kancelarii.…

Prawo umów

Tworzenie umowy jest dosyć długim procesem twórczym, ponieważ obejmuje nie tylko przygotowanie treści umowy, ale i ocenę wszystkich możliwych ryzyk, które mogą oczekiwać Klienta w trakcie jej realizacji lub rozwiązania. Obecność szerokiego doświadczenia w dziedzinie zawierania, realizacji, rozwiązywania różnych umów prawników „Legalaid” pozwoli chronić Państwa interesy gospodarcze, zapewni zachowanie partnerskich…

Prawo migracyjne

Prawo migracyjne Ukrainy reguluje relacje obywateli i cudzoziemców dotyczące pobytu, poruszania się, rejestracji swojego statusu w odpowiednich organach Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Pomimo dużej liczby przepisów prawnych, regulujących te relacje społeczne, biurokracji i formalizmu urzędników PSM Ukrainy, Kancelaria „Legalaid” jest jedyną we Lwowie, która może zagwarantować wynik, który będzie odpowiadać Państwa interesom i oczekiwaniom. Wiodący eksperci…