Збільшено розмір штрафних санкцій за порушення законодавства про працю

Нагадуємо, що 1 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII. Даним законом внесено ряд змін до Кодексу законів про працю (далі – КЗпП). Так, абзац шостий частини другої статті 265 в новій редакції передбачає, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (що станом на сьогодні становить 9600 грн.);

недопущення до проведення перевірки з питань виявлення порушень встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, тобто 320 000 грн;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної плати (у розмірі 3200 грн).

Окрім цього, у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, збільшуються розміри штрафів за інші порушення законодавства про працю. Зокрема, у разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків –  у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (96 000 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9 600 грн.);

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці –  у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (32 000 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”“Про альтернативну (невійськову) службу”“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (32 000 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.