Організація та проведення загальних зборів акціонерів

Загальні збори учасників АТ

Акціонерне товариство – це організаційно-правова форма юридичних осіб, яка передбачає поділ статутного капіталу компанії між декількома особами, які є власниками акцій (акціонерами) та відповідної частки у компанії.

Власники акцій отримують право на дивіденди, пропорційні частини володіння активами, а також участь в управлінні об’єктом господарювання. Така форма власності є найвигіднішою і поширеною, оскільки акціонери несуть обмежену відповідальність за фінансовими зобов’язаннями компанії, що визначається загальним грошовим еквівалентом акцій, що у володінні конкретної особи.

Акціонерне товариство має щороку скликати акціонерів. Це затверджено Законом України “Про Акціонерні товариства” від 2010 року. Його актуальність забезпечується внесеними змінами та поправками.

Проведення річних загальних зборів акціонерів має відбуватися відповідно до підготовленого Наглядовою Радою АТ порядку денного. У випадках, встановлених законом, порядок денний може бути складений акціонерами, які в сукупності володіють акціями у розмірі не менше ніж 10% від статутного капіталу.

Порядок проведення загальних зборів акціонерів

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, власники простих акцій, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Власникам привілейованих акцій таке право надається у виняткових, встановлених Законом України випадках.

Питаннями скликання та організації загальних зборів акціонерів займається Наглядова Рада. Делегування повноважень щодо скликання загальних зборів іншим органам управління акціонерного товариства законом не передбачено. Кожен власник звичайних акцій повинен повідомлятися про дату та час проведення зборів не менше ніж за 60 календарних днів. При цьому дотримується форма повідомлення, зазначена у статуті.

Крім цього, акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення спільного збори розміщує на своєму веб-сайті інформацію.

Консультація юриста

Скликання загальних зборів акціонерів може бути щорічним та позачерговим. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

  • за власною ініціативою;
  • на вимогу виконавчого органу – у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значної угоди;
  • на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
  • на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 та більше відсотків голосуючих акцій товариства;
  • в інших випадках, встановлених законом чи статутом товариства.

Визначившись із датою проведення Наглядовою Радою має бути затверджений порядок денний. Він може бути обов’язково доповнений новими пунктами на вимогу акціонерів, у володінні яких перебуває понад 5% акцій від статутного капіталу АТ.

Всебічну допомогу в організації ПрАТ завжди готові надати компетентні спеціалісти Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».

Правила проведення зборів акціонерів

На розгляд загальних зборів акціонерів можуть вноситися до порядку денного лише питання, передбачені Законом та Статутом.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, які винесені на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім змін черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви в ході загальних зборів до наступного дня.

До порядку денного повинні бути включені чітко сформульовані питання, що потребують колективного обговорення та прийняття узгодженого рішення.

Недотримання порядку денного також є порушенням Закону, яке може спричинити складний корпоративний судовий позов. Це далеко не всі “підводні камені”, на які найчастіше можна натрапити у процесі підготовки загальних зборів.

Щоб ефективно вести загальні збори акціонерів у чіткій відповідності до літери закону, краще звернутися за допомогою до юристів, які розуміються на всіх тонкощах і не допустять жодних помилок у складанні документів.

Замовити послугу можна на нашому веб-сайті legalaid.ua.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок