Договори у сфері ІТ (від NDA до SaaS)

Розробка NDA

Угода про нерозголошення NDA (англ. – non disclosure agreement)  – це одна із найпоширеніших різновидів договорів, що укладаються у сфері ІТ. Укладення NDA, дозволяє стороні, яка розкриває і передає певну інформацію іншій стороні, убезпечити себе від розголошення та передання такої інформації третім особам. Важливим в NDA є визначення чіткого переліку інформації, що розкривається, прав та обов’язків сторін, а також санкції за порушення такої угоди. Юридично правильне складення цієї угоди забезпечить схоронність одного з найбільш цінних ресурсів – інформації, тому АО «Бачинський та партнери» допоможе у підготовці тексту NDA та зможе супроводжувати на усіх етапах укладення.

Розробка NCA

NCA (англ. – non compete agreement ) – це вид договору, що дозволяє одній стороні убезпечити себе від переманювання клієнтів, підрядників та працівників іншою стороною. Важливим в NCA є чіткий перелік дій, які слід вважати конкурентними, також слід детально передбачати права та обов’язки сторін, відповідальність за порушення такої угоди, а також винагороду за утримання від вчинення конкурентних дій, з чим ми можемо вам допомогти.

Розробка сервісних договорів

Сервісний договір є найпоширенішим договором у сфері ІТ, оскільки, передбачає не лише обсяг надання послуг чи виконання робіт, але й детально регулює порядок такого надання чи виконання. В таких договорах потрібно детально прописувати не лише чіткі права та обов’язки сторін, але й відповідальність та багато інших положень, щоб унеможливити в майбутньому зловживання цим зі сторони вашого контрагента. Ми можемо допомогти не лише створити сервісний договір, але і проаналізувати вже наявний.

Розробка договорів для різних сервісів на базі хмарних обчислень (SaaS, IaaS, PaaS)

Особливість сервісів на базі хмарних обчислень (SaaS, IaaS, PaaS) полягає в тому, що вони не лише отримують та зберігають певну інформацію, що надається їм користувачами, але й здійснюють обробку та використання такої інформації. Важливим моментом в цій сфері є акцентування уваги на персональних даних, які можуть бути серед переданої користувачем інформації, з чим ми можемо допомогти.

Розробка гіг-контрактів

Гіг-контракт – основний договір, що укладається Резидентом Дія Сіті. Особливість такого виду договорів полягає в його змішаному характері, він має ознаки як цивільно-правового, так і трудового договору, що дає змогу його обширнішого використання. Однак, гіг-контракт також передбачає безліч особливостей, з якими ми можемо допомогти розібратись.

Корпоративні договори

Корпоративні договори є стандартними договорами між учасниками того або іншого товариства щодо порядку реалізації ними своїх прав та виконання своїх обов’язків. В таких договорах слід приділяти велику увагу конкретизації прав та обов’язків учасників, а також порядку їх реалізації та виконання, з чим ми можемо допомогти.

Супровід в укладенні договорів

Укладення договорів не є досить тривалою та важкою процедурою, якщо все чітко та правильно робити. Однак, як показує практика, недостатня конкретизація певних положень на етапі укладення договору, якщо не створює проблем на стадії підписання, то може зумовити виникнення перешкод та зловживань зі сторони контрагента на стадії виконання такого договору. Ми здійснюємо супровід в укладенні договорів, що мінімізує виникнення тих або інших проблем в майбутньому.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок