Посвідка на проживання в Україні

Громадяни більшості іноземних держав можуть перебувати на території України на законних підставах протягом 90 календарних днів в межах 180 днів.

Для продовження цього терміну іноземець або особа без громадянства має отримати посвідку на проживання в Україні.

 

Посвідка на проживання – це документ, який посвідчує особу іноземця та особу без громадянства на території України, надає йому право легально проживати та працювати.

Посвідка буває на тимчасове та на постійне проживання. 

Посвідка на тимчасове проживання:

Термін: видається на рік, в окремих випадках на 2 та більше з можливістю продовжувати.

 

Консультація юриста

Підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання:

 1. Працевлаштування на території України;
 2. – як засновник/учасник/бенефіціарний власник юридичної особи, зареєстрованої на території України (за умови, що розмір частки власності у статутному капіталі становить не менше 100 тисяч євро);
 3. – для реалізації проєктів в рамках міжнародної технічної (або іншої) допомоги;
 4. – з метою навчання;
 5. – як журналіст/представник іноземних ЗМІ;
 6. – як представник громадських неурядових організацій, який братиме участь у певній діяльності на території України, наприклад, волонтер;
 7. – з метою здійснення культурної, наукової, освітньої або релігійної діяльності на основі міжнародних договорів або в рамках спеціальних програм;
 8. – для возз’єднання сім’ї з громадянином України або одруження з громадянином України.

Порядок отримання:

 1. Отримання довгострокової візи в Україну;

Про візи в Україну можна почитати тут: https://legalaid.ua/ua/service/migracijne-pravo/vizova-pidtrymka/

 1. Збір необхідних документів: паспорт іноземця, нотаріально завірений переклад паспорта, страховий поліс та документи, що підтверджують мету тимчасового перебування в Україні.
 2. Подання документів у територіальний підрозділ Державної міграційної служби або Паспортний сервіс “ДП Документ” у місті майбутнього проживання;
 3. Оплата адміністративного збору;
 4. Співбесіда або інтерв’ю: У деяких випадках вам можуть призначити співбесіду, щоб дізнатися більше про ваші мотиви щодо тимчасового проживання;
 5. Отримання посвідки: Після того, як ваша заява схвалена, вам буде видано документ, який підтверджує ваше тимчасове проживання;
 6. Реєстрація місця проживання.

Ці процедури можуть різнитися в залежності від конкретної країни.

Посвідка на постійне проживання:

Термін: видається на 10 років з можливістю продовжувати.

Підставою для отримання посвідки на постійне проживання є отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Підстави для надання дозволу на імміграцію за квотовою категорією:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, подружжя таких осіб, їхні діти, які не досягли 18 років, – у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. особи, які прослужили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України три і більше років:
 7. Інші категорії іноземців.

Підстави для надання дозволу на імміграцію за поза квотовою категорією:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням (крім осіб, які раніше перебували в громадянстві України);
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;
 6. особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства.

Порядок отримання дозволу посвідки на постійне проживання:

 1. Отримання дозволу на імміграцію;
 2. Підготовка всіх необхідних документів;
 3. Подання документів у територіальний підрозділ Державної міграційної служби або Паспортний сервіс “ДП Документ” у місті майбутнього проживання;
 4. Оплата адміністративного збору;
 5. Співбесіда або інтерв’ю: У деяких випадках вам можуть призначити співбесіду, щоб дізнатися більше про ваші мотиви щодо тимчасового проживання;
 6. Отримання посвідки: Після того, як ваша заява схвалена, вам буде видано документ, який підтверджує ваше тимчасове проживання;
 7. Реєстрація місця проживання.

Термін розгляду документів на отримання посвідки на проживання як тимчасової так і постійної – 15 робочих днів.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

 1. іноземець перевищив термін перебування в Україні, надав неправдиву інформацію, здійснив адміністративні та/або кримінальні правопорушення на території України;
 2. встановлено належність особи до громадянства України;
 3. іноземець подав не в повному обсязі або з порушенням строків документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 4. отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 5. виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 6. в інших випадках, передбачених законом.

Отримання посвідки на проживання – складна та тривала процедура, тому рекомендуємо вам звернутися до кваліфікованих спеціалістів АО “Бачинський та партнери” для отримання юридичного супроводу на всіх етапах легалізації перебування в Україні.

Чим ми будемо корисні:
 • Надання правової консультації
 • Підготовка всіх необхідних документів
 • Юридичний супровід під час отримання посвідки
 • Юридичний супровід з обміну посвідки
 • Юридичний супровід зі скасування посвідки

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок