OSSB I SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCE

 • Doradztwo prawne i wsparcie biznesowe;
 • Tworzenie i rejestracja kondominiów;
 • Udział prawnika w posiedzeniach HOA (przygotowanie odpowiedniej dokumentacji);
 • Opracowanie, interpretacja i wsparcie procesu uzgadniania i podpisywania
  umów o świadczenie usług, podwykonawców;
 • Odpowiadanie na prośby, wnioski, skargi w imieniu spółdzielni/spółek mieszkaniowych i tworzenie takich w ich
  imieniu;
 • Towarzyszenie i przygotowywanie pozwów o interakcję lub odwołania do
  organów państwowych, s., U., O.;
 • Informowanie spółdzielni/gmin mieszkaniowych o zmianach w ustawodawstwie związanych z ich działalnością;
 • Konsultacje we wszystkich problematycznych kwestiach mieszkalnictwa i usług komunalnych.

We will
call you