OSSB I SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCE

 • Doradztwo prawne i wsparcie biznesowe;
 • Tworzenie i rejestracja kondominiów;
 • Udział prawnika w spotkaniach HOA (przygotowanie odpowiedniej dokumentacji);
 • Opracowanie, interpretacja i wsparcie procesu uzgadniania i podpisywania
  umów o świadczenie usług, podwykonawców;
 • Odpowiadać na prośby, wnioski, skargi w imieniu stowarzyszeń / firm mieszkaniowych i tworzyć je w ich
  imieniu;
 • Towarzyszenie i przygotowywanie oświadczeń pozwów na interakcję lub odwołanie się do
  władz państwowych, s., U., O.;
 • Informowanie spółdzielni mieszkaniowych/społeczności o zmianach legislacyjnych związanych z ich działalnością;
 • Konsultacje we wszystkich problematycznych kwestiach mieszkalnictwa i usług komunalnych.

We will
call you