ВСУ визначив критерії згідно яких може бути встановлений режим спільної сумісної власності щодо спірного майна подружжя внесеного як вклад у статутний капітал товариства

За результатами розгляду справи № 6-38цс15 ВСУ  висловив свою правову позицію стосовно правильності визначення належності майна подружжя внесеного у статутний капітал господарського товариства до спільної сумісної власності (далі – ССВ) подружжя.

У своїй постанові від 03. 06. 15 року ВСУ наголосив, що при визначенні режиму ССВ подружжя на майно недостатньо лише встановити один факт набуття майна подружжям за час перебування у шлюбі, але й безумовно, факти, якими підтверджується джерела набуття майна за спільні кошти, а також факти спільної праці подружжя.

При встановленні режиму ССВ на спірне майно подружжя ст. 60 СКУ вважатиметься застосованою правильно тільки у разі встановлення вищезазначених фактів, а також врахування трьох критеріїв, а саме:

–          часовий проміжок набуття майна подружжя;

–          джерела набуття майна подружжя;

–          мета набуття майна подружжя, яка дозволяє встановити над таким майном режим ССВ.

ВСУ також зазначив, що у тих випадках, коли один із подружжя є учасником товариства та здійснив вклад в статутний капітал товариства у вигляді відповідного майна, придбаного за спільні кошти подружжя, то таке майно стає власністю товариства. При цьому, право власності (речове право) на майно другого з подружжя автоматично перетворюється на право вимоги (зобов’язальне право) слати частини вкладу у статутний капітал товариства у разі виникнення спору щодо поділу майна або частини прибутку, отриманого від діяльності товариства.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок