Трудовий договір у сфері ІТ

Діяльність у сфері інформаційних технологій сьогодні є прибутковою і актуальною. І якщо відкрити власну ІТ-компанію в Україні не складно, то ведення ІТ-бізнесу викликає складнощі і непорозуміння. Одним з непростих питань є оформлення трудових відносин із працівниками. На жаль, українське трудове законодавство складається з багатьох радянських законодавчих актів, які не відповідають сучасним реаліям та викликають труднощі на практиці.

Зазвичай між роботодавцем і працівником укладається трудовий договір. Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір при дистанційній роботі

Досить часто працівники ІТ-сфери бажають працювати дистанційно. Однак питання дистанційної роботи фактично не врегульовано в Україні. Чинними законодавчими актами передбачена можливість лише надомної праці. Згідно п. 1 Положення про умови праці надомників (затвердженого Постановою Держкомпраці №275/17-99 від 29.09.1981) надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особисто з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, придбаних за рахунок коштів роботодавця.

На надомників поширюються норми трудового законодавства. Праця надомників полягає, як правило, у виробництві товарів народного вжитку, надання окремих послуг громадянам і підприємствам. На жаль, Положення про умови праці надомників вже є застарілим і не враховує сучасних реалій. Тому питання віддаленої праці працівника повинно бути врегульоване трудовим договором.

Інший актуальним питанням для працівників у сфері ІТ є гнучкий режим роботи, коли працівник вільно може обирати час початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня. Дослідження підтверджують ефективність встановлення для працівника гнучкого графіку роботи, адже це дозволяє працівнику самостійно організовувати свій робочий режим, при цьому вдало вирішуючи свої особисті чи сімейні питання.

Натомість правове регулювання гнучкого режиму роботи не таке захоплююче, як перспектива встановлення цього режиму для працівника. В Кодексі законів про працю не розкрито положень про гнучкий режим роботи, а лише передбачається можливість його встановлення через закріплення у правилах внутрішнього трудового розпорядку чи колективних договорах часу початку і закінчення щоденної роботи як для цілого підприємства, так і для окремих категорій працівників (ст. 57 КЗпП), можливості розподілу робочого дня на частини (ст. 60 КЗпП), часу перерв для відпочинку і харчування (ст.68 КЗпП).

Основним актом, який сьогодні регулює гнучкий режим робочого часу є Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. №359. Робочий час працівника на умовах гнучкого режиму поділяється на три складові:

  • фіксований час – це час, коли працівник обов’язково повинен бути на робочому місці і виконувати безпосередньо свої виробничі функції;
  • змінний час – це час, коли працівник на свій розсуд може починати та закінчувати свій робочий день;
  • час перерви на відпочинок і харчування, який може становити від 30 хв. до 2 год. на зміну (цей час працівник використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому місці).

Обов’язковою умовою застосування гнучкого режиму робочого часу є здійснення обліку робочого часу відповідно до встановленого облікового періоду. Обліковим періодом може бути день, тиждень, місяць, квартал тощо. Гнучкий режим робочого часу може встановлювати в трудовому договорі та оформлятися наказом роботодавця.

З питань трудового договору для працівників у сфері ІТ звертайтеся за контактами, вказаними на сайті.

Трудовий договір у сфері ІТ

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок