Як відкрити приватний навчальний заклад?

Освітня діяльність в Україні за загальним правилом підлягає ліцензуванню, а отже
відкрити приватну школу чи дитсадок не так легко. Однак чи завжди потрібно отримувати
ліцензію?

Щоб відкрити приватний навчальний заклад для початку потрібно обрати форму
ведення бізнесу. Як відомо, Україні підприємницька діяльність може здійснюватися
фізичною особою – підприємцем або юридичною особою. Кожна з цих форм має свої
переваги та недоліки.

Серед переваг діяльності без створення юридичної особи – простота у оформленні (не
потрібно розробляти установчі документи), реєстрації та обліку подальшої діяльності, в тому
числі подання звітності, відсутні вимоги до статутного капіталу, відсутність необхідності
виплачувати заробітну плату «самому собі». Недоліком є відповідальність всім майном
фізичної особи, навіть у випадку, якщо збитки спричинені підприємницькою діяльністю. Більш детально може пояснити юрист, який знає певні нюанси.

Реєстрація юридичної особи для надання освітніх послуг

Реєстрація юридичної особи є дещо складнішою, потребує розроблення статуту,
внесення статутного капіталу, а також призначення керівника та виплати йому заробітної
плати. Найпоширенішими формами в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю та
приватне підприємство, які можуть бути створені як однією, так і кількома особами. А
перевагою реєстрації такої організаційно-правової форми є те, що власник (засновник) не
відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа – не відповідає за
зобов’язаннями засновника.

Якщо обирати між приватним підприємством та товариством з обмеженою
відповідальністю, то ці форми є досить схожими між собою, хоча «внутрішні питання» ТОВ
є більш детально врегульовано на законодавчому рівні, зокрема щодо максимальної кількості
учасників, порядку внесення статутного капіталу тощо.

Освітня діяльність може здійснюватися у будь-якій з цих форм, обмежень
законодавство України не містить, а тому вибір повністю за Вами. Якщо Ви плануєте
проводити окремі курси чи семінари без необхідності відкриття навчального закладу –
враховуйте простоту реєстрації фізичної особи – підприємця та його повну відповідальність
за зобов’язаннями, що можуть виникнути під час підприємницької діяльності.

Навчальний заклад – юридична особа

Система оподаткування залежить від кількох факторів: обсягів прибутку, видів
діяльності та організаційно-правової форми. Слід пам’ятати, що юридична особа може
перебувати на спрощеній системі оподаткування лише як платник єдиного податку третьої
групи.

Консультація юриста

Законодавство України вимагає отримання ліцензії для освітньої діяльності. При
цьому аналіз норм закону про ліцензування свідчить про необхідність отримання ліцензії для
«закладів освіти».

Як отримати ліцензію на надання освітніх послуг

Порядок отримання ліцензії, а також вимоги, яким має відповідати заклад освіти
визначається ліцензійними умовами для кожного виду (рівня) освіти, що передбачені
законодавством України: дошкільна, загальна середня, позашкільна, профтехнічна, вища,
післядипломна.

Для отримання ліцензії подається заява, форма якої затверджена нормативно, а також
документи, відповідно до переліку. Серед документів, які подаються для отримання ліцензії
передбачено необхідність подання копій установчих документів юридичної особи,
документи, що підтверджують право на приміщення не менш як на три роки, відповідність
приміщення певним вимогам щодо санітарії, пожежної безпеки та охорони праці, копію
порядку роботи та навчального плану закладу, відомості про кадрове та матеріально-
технічне забезпечення закладу тощо. Також необхідно підтвердити рівень освіти та
кваліфікацію керівника та персоналу.

Документи подаються за описом, який складається у двох примірниках.
Ліцензії видає Міносвіти, а також облдержадміністрації. Плата за ліцензію
встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент видачі
ліцензії та вноситься після оприлюднення рішення про її видачу протягом десяти робочих
днів. Зазначений факт означає, що у разі відмови у видачі ліцензії відсутня необхідність
повертати кошти, оскільки вони сплачуються після факту видачі ліцензії.

Надання освітніх послуг без ліцензії

Досить цікавим є факт відсутності потреби отримувати ліцензію, якщо освітня
діяльність здійснюється фізичною особою – підприємцем. За законом та ліцензійними
умовами ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти –
юридичними особами. Фізична особа – підприємець не відноситься до закладів освіти, тому
така освітня діяльність не підлягає ліцензуванню у разі надання освітніх послуг у формі
проведення курсів чи семінарів. Про це йдеться в листі МОН від 12.05.2017 № 6.3-1000.

Можливість фактично здійснювати освітню діяльність без необхідності отримувати
ліцензію є також в іншому випадку. Йдеться про випадки, коли заклад не відповідає переліку
таких закладів, які утворюють структуру відповідного рівня освіти, або іншим вимогам, а
тому фактично не є закладом освіти. До прикладу, якщо йдеться про позашкільну освіту,
Перелік типів позашкільних навчальних закладів (затверджений постановою КМУ
06.05.2001 № 433) визначає: дитячо-юнацькі спортивні школи; клуби, академії мистецтв,
табори, музичні, художні школи, центри, курси тощо.

Законодавством встановлені додаткові умови для визнання освіти позашкільною –
необхідність видачі документа (свідоцтва) про позашкільну освіту в порядку, визначеному
державою.

Тому, якщо Ваша діяльність спрямована на підвищення рівня знань, навичок чи
навчання новим, але документально результати навчання не підтверджуються свідоцтвом,
така діяльність не є освітньою та не потребує ліцензування.

Висновок такий – для суб`єктів господарювання, діяльність яких не має завершеного
циклу навчання і які не видають документ про позашкільну освіту, не потрібно отримання
ліцензії – і цей висновок підтверджується судовою практикою.

Крім того, навіть у випадку видачі свідоцтва про позашкільну освіту на сьогодні
відсутні ліцензійні умови діяльності у сфері позашкільної освіти, а тому отримувати
ліцензію не вимагається та фактично неможливо.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок