Договірна діяльність

Між власниками бізнесу – корпоративний договір, договір про спільну діяльність, договір купівлі-продажу корпоративних прав, договори позики, інвестиційні договори

Корпоративний договір являє собою додатковий механізм захисту прав учасників, доповнюючи установчі документи (статут, засновницький договір) детальним та гнучким опрацюванням окремих положень. Таким договором можна додатково врегулювати:

 • порядок прийняття певних рішень Загальними зборами: заборона блокування рішень, які мають бути прийняті одностайно, обов’язок видати довіреність у випадку неможливості особистої участі у зборах;
 • порядок врегулювання конфліктів: право учасника, що має більше 50% вимагати викупу часток у випадках: недосягнення згоди, неучасті у зборах, обставин, що ускладнюють управління (можна розширити перелік випадків);
 • відповідальність учасників у разі невиконання обов’язку продати частку;
 • встановлення додаткових умов про конфіденційність;
 • обов’язок нерозголошення конфіденційної інформації про ТОВ (елементи NDA);
 • прийняття нових учасників за умови підписання ними корпоративного договору;
 • перехід прав та обов’язків за договором у разі переходу прав на частку;
 • заборона продажу часток протягом певного періоду (наприклад, 5 років);
 • обов’язок повідомляти про факт укладення інших корпоративних договорів.

Партнерський договір (Договір про спільну діяльність).  Оскільки укладення партнерських договорів на разі не є поширеною серед українських підприємців практикою, наявність у нас необхідного досвіду складення подібних документів має принципове значення. Дружба та взаємна симпатія між партнерами по бізнесу – це перемінні, а от чітко окреслені умови угоди – це константи, які за певних обставин допомагають захистити свої інтереси.

В партнерський договір включаються пункти щодо:

 • умов вступу в партнерство (зокрема, скільки коштів кожен партнер вкладає у бізнес);
 • можливих причин та умов виходу з партнерства/ розриву партнерства;
 • розподілу відповідальності у бізнесі між партнерами;
 • порядку прийняття рішень (повноважень, партнерського «вето»);
 • можливостей розширення партнерства (як нові партнери можуть приєднатися до бізнесу);
 • принципів оцінювання результатів роботи та досягнень партнерів;
 • розподілу прибутку чи збитків;
 • порядку розв’язання спорів.

Договір купівлі – продажу.  Часто на продаж виставляють підприємства, утримувати які стає невигідно або складно. Це значить, що разом з бажаним бізнесом, ви можете придбати його борги, судові справи і претензії від третіх осіб щодо прав на бізнес, його частину чи об’єкти, що належать підприємству. Щоб убезпечити своїх клієнтів від ризиків при купівлі підприємства, ми проводимо детальні аудити та юридичні дослідження. Купляти готовий бізнес має сенс в тому випадку, коли він сам по собі має цінність. Такою цінністю може бути:

 • Торгова марка;
 • Штат спеціалістів високого класу;
 • Ліцензії і дозволи, які складно зробити;
 • Відомість та впізнаваність бренду, його клієнтська база.

Зазвичай купівля бізнесу складається з декількох етапів. Спочатку відбувається огляд бажаного об’єкту. Якщо він видається привабливим, сторони підписують меморандум, або попередню угоду купівлі.

Після того, як бізнес буде готовий до продажу, ми перевіряємо, чи потрібен дозвіл антимонопольного комітету і, якщо так, отримуємо його. Далі підписується основна угода купівлі, яка включає у себе власне бізнес, рухоме та нерухоме майно, інтелектуальну власність та інші цінності.

Консультація юриста

Інвестиційний договір – це господарсько-правова угода, яка укладається між суб’єктами інвестиційної діяльності: замовником/ фаундером проєкту та інвестором. Таким договором фіксується факт вкладання коштів або інших цінностей в об’єкт інвестування, визначається мета (отримання прибутку), регламентуються права та обов’язки сторін. Предметом договору є інвестиція у будь-якій формі, що не заборонена законодавством України. Єдиного шаблону такого документа немає і бути не може, бо кожен інвестиційний проєкт унікальний, як з комерційної, так і з юридичної точки зору.

Для операційної роботи – договори надання послуг/виконання робіт, купівлі-продажу, договори оренди, договори перевезення та постачання.

В операційній діяльності підприємств різновиди укладених договорів залежать від специфіки бізнесу. Але на старті практично кожен бізнес орендує приміщення, залучає маркетинг, бухгалтерів, юристів тощо. Часто відносини з контрагентами врегульовані усними домовленостями без будь-яких гарантій захисту на випадок їх порушень. Підписаний договір  забезпечує стабільність, зрозумілість та надійність у взаємодії між сторонами, допомагає зменшити ризики та непорозуміння у майбутньому.

Договори публічної оферти, угоди про конфіденційність та угоди про не конкуренцію, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД-контракти)

Договір публічної оферти – це пропозиція укласти той чи інший договір, що регулює правовідносини між підприємцем, який пропонує товари, послуги, роботи та клієнтами, які бажають скористатися пропозицією такого підприємця. В таких договорах потрібно чітко  встановити  права та обов’язки, врегулювати аспекти відповідальності, описати умови та правила надання послуг, виконання робіт, з чим ми можемо вам допомогти.

Угоди про конфіденційність та угоди про неконкуренцію. При складанні даного типу договорів слід детально прописати сторони договору, тлумачення понять договору, чітко визначити предмет, термін дії договору, права та обов’язки сторін, відповідальність на випадок порушення, і з цим ми можемо вам допомогти.

ЗЕД – контракт. При складанні ЗЕД-контрактів варто детально врегулювати питання ціни  та загальної вартості контракту; права, яке застосовується до відносин за контрактом;  кількості і якості товару, пакування, маркування; умов та порядку здійснення платежів; форс-мажорних обставин; порядку врегулювання спорів і з цим ми можемо вам допомогти.

Між компанією та працівником – трудові договори

Трудовий  договір як правочин є дещо зарегулюваним за звичайних умов, адже при його складанні сторони не можуть відступити від імперативних норм трудового законодавства. Проте воєнний стан вніс свої корективи. У зв’язку з складністю ведення бізнесу під час війни законодавець вніс зміни та запровадив особливі умови правового регулювання трудових відносин для представників малого та середнього бізнесу. Тепер сторони можуть встановити додаткові форми відповідальності, додаткові підстави для припинення трудового договору, прописати положення NDA тощо. Чітке відображення умов працевлаштування дозволить уникнути конфліктів між працівником та роботодавцем у майбутньому, тому складання тексту договору варто передати у роботу професіоналів.

Аналіз діючих договорів, переговори щодо укладення та виконання договорів

Не рідкісними на практиці є випадки, коли усні домовленості не переносяться на папір, а сторони  підписують шаблонні договори, які не відповідають потребам бізнесу  або договори з положеннями, зміст яких не до кінця зрозумілий сторонам. Аби уникнути таких ситуацій, зверніться за допомогою до юристів, які не тільки підготують договір під ваш запит, але й допоможуть відстояти істотні для вас умови договору перед вашим контрагентом.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок