Юридичний супровід при міграції та оскарження рішень службових осіб

Законодавство України передбачає відповідальність за правопорушення, вчинені іноземцями на її території. Фактично громадяни інших держав мають в Україні подвійний юридичний статус. З одного боку вони знаходяться під юрисдикцією своєї країни, з іншого боку повинні дотримуватись законодавства нашої держави.

До адміністративних правопорушень міграційного характеру відносяться будь-які дії чи бездіяльність іноземних громадян, що суперечать вимогам українського законодавства у цій сфері.

 

Найпоширенішими підставами для притягнення до адміністративної відповідальності можуть бути такі порушення законодавства іноземними громадянами:

 • проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився;
 • працевлаштування без відповідного дозволу на це;
 • недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання;
 • ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування;
 • неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання або працевлаштування після в’їзду в Україну у визначений строк;
 • умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну.

За вчинення вищенаведених адміністративних правопорушень законом передбачені штрафні санкції. Представники державних контролюючих органів після виявлення скоєного правопорушення складають протокол, в якому таке правопорушення фіксується. Після чого на іноземця, який винен у вчиненні правопорушення накладається штраф, розмір якого також регламентується законодавством.

При складанні адміністративного протоколу за порушення міграційного законодавства рекомендується залучити юридичний супровід, щоб забезпечити правильність і законність процедури.

Юридичний супровід може бути наданий юристом, адвокатом або іншим кваліфікованим фахівцем з правової сфери. Його головною метою є забезпечення правової допомоги особі, яка стала об’єктом адміністративного процесу, та захист її інтересів.

Супровід може включати:

 1. Перевірку документів та вивчення ситуації, що стала причиною порушення міграційного законодавства.
 2. Надання консультацій щодо правового статусу особи, що порушила міграційне законодавство.
 3. Визначення можливих наслідків порушення міграційного законодавства та рекомендацій щодо їх уникнення.
 4. Розробку стратегії захисту прав та інтересів особи в адміністративному процесі.
 5. Участь у переговорах з представниками влади та іншими сторонами, що беруть участь у процесі.
 6. Захист прав та інтересів особи на судовому рівні у разі, якщо адміністративний процес завершився негативним результатом.

Залучення юридичного супроводу, а саме юристів АО “Бачинський та пратнери” може знизити ризик помилкового складання протоколу, запобігти надмірному застосуванню санкцій або невиправданому обмеженню прав та свобод особи, що стала об’єктом адміністративного процесу.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових і службових осіб

Трапляються непоодинокі випадки незаконної відмови у видачі візи чи посвідки на проживання в Україні тощо. Законодавством України передбачена можливість оскарження іноземцями незаконних рішень, дій чи бездіяльності державних органів. Ми, у свою чергу, допоможемо встановити справедливість та відновити Ваші порушені права.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок