UKRAYNA’DA DİJİTAL ADALET DÖNEMİ VEYA SJITS’İN BAŞLANGIÇTAN SONRA NE BEKLEMELİ?

The current judicial system of Ukraine at the threshold of a true era of digital justice. So, last December, the State Judicial Administration of Ukraine announced the creation and operation of a Single judicial information and telecommunication system (SJITS) in all courts, placing an appropriate advertisement in the newspaper “Holos Ukrainy”.

Ukrayna’nın mevcut yargı sistemi, gerçek bir dijital adalet çağının eşiğinde. Bu nedenle, geçen Aralık ayında, Ukrayna Devlet Yargı İdaresi, “Holos Ukrainy” gazetesine uygun bir ilan vererek, tüm mahkemelerde Tek bir adli bilgi ve telekomünikasyon sisteminin (SJITS) oluşturulup işletildiğini duyurdu.

Ukrayna’nın modern yargı sistemi, gerçek bir dijital adalet çağının eşiğinde. Böylece, geçen yılın Aralık ayında, Ukrayna Devlet Yargı İdaresi, “Ukrayna’nın Sesi” gazetesinde ilgili bir duyuru yaparak, Birleşik Yargı Bilgi ve Telekomünikasyon Sisteminin (EUITS) tüm mahkemelerde oluşturulup işletildiğini duyurdu.

Sistemin işleyişi, adalete erişimi kolaylaştırmak ve yasal taleplerin etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Mevzuata göre, DITS ile ilgili taslak düzenlemenin, Ukrayna Hakimler Konseyi tarafından zorunlu olarak onaylandıktan sonra hala Yüksek Adalet Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Şu anda, DİTS ile ilgili taslak yönetmelik, Adalet Yüksek Kurulu’nun kararıyla nihai hale getiriliyor, ancak bu yılın Mart ayı sonuna kadar onaylanması ve sistemin işler hale gelmesi gerekiyor. Ve şimdi birçok yerel genel ve temyiz mahkemesinde, elektronik belge yönetimini tanıtmak için aktif bir süreç devam ediyor, özellikle mahkeme davası materyalleri taranıyor ve otomatik belge yönetim sistemine yükleniyor.

Aslında, dijital adalet fikri, dünyanın birçok ülkesinde zaten uygulandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde dava, temyiz, mahkeme kararlarını açabileceğiniz ve video konferanslara katılabileceğiniz bir elektronik mahkeme sistemi “CM/ECF” (Dava Yönetimi/Elektronik Dava Dosyaları) bulunmaktadır. Elektronik olarak dosyalama ücretsizdir, yani bir mahkeme harcı veya herhangi bir devlet görevi ödemeniz gerekmez. Fransa’da, benzer bir elektronik mahkeme sistemi, ceza mahkemelerinde de “E-huissiers” adı verilen ve cezai takibatta bulunan tarafların mahkeme belgelerini elektronik olarak dosyalamasına olanak sağlayan bir kullanılmaktadır. Belçika’da ayrıca, her seviyedeki mahkemeler arasında elektronik hukuki işlem alışverişini sağlayan bir “E-Adalet” sistemi de bulunmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti’nde elektronik mahkeme sisteminin ayrı bir modülü vardır – “Mahkeme Kabinesi”, herhangi bir derece mahkemesine bir talep beyanı gönderebileceğiniz ve kararın bir kopyasını kağıt biçiminde bir mahkeme kararı ile aynı yasal güce sahip olacak barkodla alabilirsiniz. Bu modül çok kullanışlı bir araçtır ve çok popülerdir. Bu nedenle, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi istatistikleri, 2017 yılında davaların %80’inden fazlasının “Mahkeme Kabinesi” modülü kullanılarak açıldığını göstermektedir.

 

Birleşik Yargı Bilgi ve Telekomünikasyon Sistemi’nin hayata geçmesinden sonra taraflar ne bekliyor?

Консультація юриста

DSİTS’in getirdiği yenilikler öncelikle taraflar (temsilcileri) ve süreçteki diğer katılımcıları ilgilendirmektedir. Böylece sistem, dava açma, temyiz veya temyiz şikayeti ile beyan, dilekçe ve hatta mahkeme kararlarını elektronik ortamda alma fırsatı sağlayacaktır. Sürece katılan ile mahkeme arasında ve tarafların kendi aralarında belge alışverişi yapılabileceği gibi, video konferans yoluyla toplantıya katılma imkanı da sağlanabilecek. Ayrıca katılımcılar istedikleri zaman uzaktan elektronik ortamda vaka materyallerini tanıma fırsatı bulacaklar. Bütün bunlar zamandan ve paradan önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Mahkeme ayrıca tarafların celplerini resmi e-posta adreslerine gönderecektir. Bu da, rakibin davayı geciktirme şansını önemli ölçüde azaltacaktır. SJITS’in yargıçlar arasında merkezi bir otomatik dava seçimi sağlaması da önemlidir.

SJITS ayrıca başka bir kişi adına hareket etme fırsatı da sağlayacaktır. Böylece, elektronik mahkeme sisteminin kullanıcısı, yazılım yardımıyla, temsilci için kendi elektronik dijital imzasıyla tasdik eden bir “elektronik vekaletname” oluşturabilecektir. Bu vekaletname, temsilciye, müvekkil adına elektronik mahkeme sistemi aracılığıyla gerekli tüm belgeleri oluşturma, düzenleme ve ilgili mahkemeye sunma yetkisi verir. Avukatlar, sistemdeki emrin elektronik bir kopyasını çıkarabilecek, aslına uygunluğunu kendi elektronik dijital imzaları ile tasdik edebilecek.

 

Sistem şimdi nasıl çalışıyor?

Şu anda, gelecekte Birleşik Yargı Bilgi ve Telekomünikasyon Sisteminin bir parçası olacak olan “Elektronik Mahkeme” modülü, tüm ilk derece ve temyiz mahkemelerinde test modundadır. Bu modülün sınırlı işlevselliğe sahip olmasına rağmen, 400’den fazla türde çeşitli prosedür belgeleri oluşturmak zaten mümkündür. Elektronik Mahkemeye kayıt, elektronik dijital imza kullanılarak gerçekleştirilir.

“Elektronik Mahkeme”nin yardımıyla zaten mahkeme ücretini ödeyip uygun mahkemede dava açabilmeniz önemlidir. Bunun için sistemde bir “Ayıkla” bölümü vardır. Bölüm, adım adım bir eylem algoritması sunar. Özellikle, önce bir mahkeme seçmeniz, ardından davacının, davalının ayrıntılarını doldurmanız, talebin fiyatını belirtmeniz gerekir (talep değerlendirmeye tabi ise). Bir sonraki adım, talep beyanı metnini doldurmaktır. Hazır bir belge indirebilir veya uygun forma metni girerek bir başvuru doldurabilirsiniz. Ardından, dava eklerini pdf formatında indirmeniz gerekiyor. İlginçtir ki, avukatların, yetkilerini teyit etmek için adli yardım sağlanmasına ilişkin yetki belgesinin elektronik taramalı bir kopyasını zaten indirme fırsatına sahip olmaları ilginçtir. İlk adım, mahkeme ücretini ödemek. Tazminat maliyeti, talebin önceden belirlenmiş fiyatına göre otomatik olarak oluşturulur, ancak (gerekirse) başka bir komisyon tutarı da girebilirsiniz. Son adım, EDS başvurusunu imzalayarak mahkemeye göndermektir. “Vakalarım” bölümünde, her bir vakanın durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca “Bildirimler” bölümündeki “Elektronik Mahkeme” bölümünden de celp talebi alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. Tazminat maliyeti, talebin önceden belirlenmiş fiyatına göre otomatik olarak oluşturulur, ancak (gerekirse) başka bir komisyon tutarı da girebilirsiniz. Son adım, EDS başvurusunu imzalayarak mahkemeye göndermektir. “Vakalarım” bölümünde, her bir vakanın durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca “Bildirimler” bölümündeki “Elektronik Mahkeme” bölümünden de celp talebi alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. Tazminat maliyeti, talebin önceden belirlenmiş fiyatına göre otomatik olarak oluşturulur, ancak (gerekirse) başka bir komisyon tutarı da girebilirsiniz. Son adım, EDS başvurusunu imzalayarak mahkemeye göndermektir. “Vakalarım” bölümünde, her bir vakanın durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca “Bildirimler” bölümündeki “Elektronik Mahkeme” bölümünden de celp talebi alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. Uygulanan fonksiyonlar, Bu, işi basitleştirebilir ve zamandan tasarruf edebilir. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. ancak (gerekirse) başka bir komisyon tutarı da girebilirsiniz. Son adım, EDS başvurusunu imzalayarak mahkemeye göndermektir. “Vakalarım” bölümünde, her bir vakanın durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca “Bildirimler” bölümündeki “Elektronik Mahkeme” bölümünden de celp talebi alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. ancak (gerekirse) başka bir komisyon tutarı da girebilirsiniz. Son adım, EDS başvurusunu imzalayarak mahkemeye göndermektir. “Vakalarım” bölümünde, her bir vakanın durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca “Bildirimler” bölümündeki “Elektronik Mahkeme” bölümünden de celp talebi alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. Ayrıca “Mesajlar” bölümünde bir arama isteği alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir. Ayrıca “Mesajlar” bölümünde bir arama isteği alabilirsiniz. Genel olarak, “Elektronik Mahkeme” modülü olumlu bir izlenim bıraktı. İşi basitleştiren ve zamandan tasarruf sağlayan uygulanmış işlevler. Geliştiricilerin ayrıca, ilgili onayı e-posta ile alırken de dahil olmak üzere kayıt sürecinde meydana gelen gecikmeyi ortadan kaldırması gerekir.

 

Özetlemek gerekirse, Birleşik Yargı Bilgi ve Telekomünikasyon Sistemi’nin getirilmesi, Ukrayna’daki yargı sisteminin iyileştirilmesi için kesinlikle doğru bir karardır. Bu yaklaşım yenilikçi ve ilericidir ve dünya çapında birçok ülkede halihazırda uygulanmış olan uluslararası standartları karşılamaktadır.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]