UKRAYNA’DA YABANCILARA TIBBİ HİZMETLER SAĞLANMASI

Іноземці, які законно перебувають на території України, мають право на отримання медичної допомоги. Залежно від статусу іноземця, медичні послуги будуть надаватися на безоплатній чи платній основі. У будь-якому разі іноземці можуть вільно звертатися до державних та комунальних лікарень, а також до приватних медичних центрів. На практиці іноземці надають перевагу приватним клінікам, адже зазвичай мають укладений договір медичного страхування. До державних та комунальних лікарень вони звертаються у виняткових випадках.

Ukrayna topraklarında yasal olarak ikamet eden yabancılar tıbbi yardım alma hakkına sahiptir. Yabancının durumuna göre sağlık hizmetleri ücretsiz veya ücretli olarak sağlanacaktır. Her durumda, yabancılar devlet ve toplum hastanelerinin yanı sıra özel tıp merkezlerine serbestçe başvurabilirler. Uygulamada, yabancılar genellikle bir sağlık sigortası sözleşmesine sahip oldukları için özel klinikleri tercih etmektedirler. İstisnai durumlarda devlet ve toplum hastanelerine başvuruyorlar.

Ukrayna’da tıbbi hizmet alma prosedürüne bağlı olarak, yabancı vatandaşlar şartlı olarak iki gruba ayrılabilir:

 1. Ukrayna topraklarında geçici olarak ikamet eden veya kalan yabancılar , yani Ukrayna’da geçici oturma izni almış veya vize veya vizesiz rejimin geçerliliği süresince kalanlar;
 2. Ukrayna topraklarında daimi olarak ikamet eden yabancılar , yani Ukrayna’da daimi oturma izni almış olanlar.

UKRAYNA TOPRAKLARINDA GEÇİCİ OLARAK YAŞAYAN VEYA KALAN YABANCILAR

Ukrayna topraklarında geçici olarak ikamet eden veya kalan yabancılara, uluslararası anlaşmalar veya Ukrayna yasaları tarafından aksi belirtilmedikçe, acil bakım da dahil olmak üzere ücretli olarak tıbbi bakım sağlanır. Bir yabancıya sağlanan tıbbi bakımın maliyeti, doğrudan bu bakımı sağlayan tıbbi kurum tarafından, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak belirlenir.

Ayrıca, geçici olarak Ukrayna’da yaşayan veya kalan yabancıların tıbbi bakım alabilmeleri için bir sağlık sigortası poliçesine sahip olmaları gerekmektedir. Yabancılar, doktor muayenesi veya tıbbi yardım almaları gerektiğinde, ilgili sözleşmelerin yapıldığı sigorta şirketlerine ve kendileri tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına başvururlar. Bu tür kurumlarda gerekli tıbbi yardımı alabileceklerdir.

Tıbbi hizmet ve ilaç bedellerinin ödenmesi, yabancının ödeme için belge ibraz etmesi kaydıyla sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yabancıya sağlanan sağlık hizmetlerinin bedeli, sigorta sözleşmesinde belirtilen sigorta tutarını aşarsa, yabancı, aradaki farkı sağlık kuruluşuna ödemekle yükümlüdür.

Yabancıların ihtiyaç duyduğu acil tıbbi bakım, tıbbi garanti programı kapsamında devlet bütçesinden ödenir. Ancak, yabancılar devlete giderlerini tazmin etmekle yükümlüdür. Bir yabancının kendisine sağlanan tıbbi hizmetler için ödeme yapmayı reddetmesi durumunda, Ukrayna’daki ilgili dış temsilciliklerin katılımıyla maliyet tazminatı konusu çözülür.

UKRAYNA TOPRAKLARINDA DAİMİ OLARAK İKAMET EDEN YABANCILAR

Ukrayna topraklarında kalıcı olarak ikamet eden yabancılar, sağlık hizmetleri alanında Ukrayna vatandaşları ile aynı haklara sahiptir, bu nedenle yabancılar tıbbi hizmetlerden bütçe fonları pahasına yararlanabilirler.

Devlet, birinci basamak hizmetleri ve teşhis testlerinin temel paketinin maliyetlerini karşılar. Ücretsiz temel tıbba erişimi kullanmak için, bir yabancının bir aile hekimi seçmesi ve onunla birlikte bir doktor seçimine ilişkin bir beyanname imzalaması gerekir. Aynı zamanda, yabancının daimi oturma izni ve Ukrayna’da ikamet yerinin tescil belgesini ibraz etmesi gerekecektir.

Ayrıca, Ukrayna’da kalıcı olarak ikamet eden yabancılar da bir sağlık sigortası sözleşmesi imzalayabilir veya doğrudan ticari tıp merkezlerine başvurabilirler. Ancak bu durumda yabancı, sağlanan tüm tıbbi hizmetlerin maliyetini ve ilaç maliyetini bağımsız olarak karşılamaya zorlanacak veya teminat, imzalanan sigorta sözleşmesine göre sigorta şirketi tarafından sağlanacaktır.

COVID-19 İLE İLGİLİ DURUMLARDA YABANCILARA TIBBİ YARDIM SAĞLANMASI

Ukrayna’da koronavirüs hastalığı COVID-19 vakalarının yayılmasıyla bağlantılı olarak, Ukrayna Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile ilgili vakalarda yabancılara tıbbi yardım sağlanması konusunda açıklama yaptı.

 • Bir yabancının COVID-19 bulaşıcı hastalık ile ilgili semptomlar geliştirmesi durumunda, bağımsız olarak sigorta şirketleri ve onların belirlediği sağlık kurumları ile iletişime geçebilir. COVID-19 bulaşıcı hastalık şüphesi durumunda yabancı, COVID-19 testi için bulaşıcı hastalık hastanelerinden birine yönlendirilecektir.
 • COVID-19 bulaşıcı hastalık şüphesiyle bağlantılı olarak acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulması durumunda, yabancı özel bir acil tıbbi bakım ekibi tarafından COVID-19 testi için referans bulaşıcı hastalıklar hastanelerinden birine nakledilecektir.
 • Bir yabancıda COVID-19 bulaşıcı hastalık varlığı için test süresi boyunca, hastanede olması gerekir ve izolasyon ve gözlem için gönderilebilir.
 • Bir yabancıya bulaşıcı hastalık COVID-19 teşhisi konulursa, tıbbi bakım için hastaneye kaldırılabilir. Hastaneye yatırılmayı ve tedaviyi reddetmesi durumunda, yabancının karantinaya alınması (kendini tecrit) ve sağlık durumunu düzenli olarak sağlık kuruluşunun irtibat kişisine doğrudan veya elçilik veya elçilik çalışanları aracılığı ile bildirmesi zorunludur. tam iyileşene kadar hastanın vatandaşı olduğu yabancı ülkenin konsolosluğu.
 • Aynı zamanda, bir COVID-19 hastalığı vakasının epidemiyolojik araştırması, temas kurulacak kişilerin çemberi belirlenmeden gerçekleştirilmektedir. İrtibat kişilerinin anketi, irtibat kişilerinin yabancı olması durumunda, yabancı bir ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu çalışanlarının arabuluculuğu yoluyla gerçekleştirilir.

Faydalı kişiler:

 • Acil tıbbi yardım – 103
 • Kurtarma hizmetleri 112 (polis, itfaiye, ambulans vb. eylemlerini koordine eder) – 112
 • Ukrayna Sağlık Bakanlığı Yardım Hattı – 0 800 505 201
 • Ukrayna Ulusal Sağlık Servisi’nin bilgi ve referans servisi – 1677

 

 • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Yardım Hattı – 044 238 18 88, 044 238 16 57
 • Devlet yardım hattı 1545

 

 • COVID-19 sorunları için yardım hattı – 0 800 505 840, 0 800 505 201
 • COVID-19 sorunlarıyla ilgili yardım hattı (Lviv bölgesi) – 1580
 • COVID-19 hakkında bilgi ve temel soruların yanıtları – www.covid19.com.ua

[contact-form-7 404 "Not Found"]