Чергове важливе рішення ЄСПЛ щодо України

30.04.2015 року Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) було винесено друге Рішення за результатом розгляду заяви Яременко Олександра Володимировича, який на сьогодні відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У своєму першому Рішенні від 12.06.2008 року ЄСПЛ визнав порушення Україною статей 3 та 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) в результаті яких було отримано докази які в подальшому лягли в основу вироку яким було засуджено Яременко О.В. 20.11.2001 року. У 2008 році ЄСПЛ визнав, що Україною не було проведеного належного розслідування застосування до Яременко О.В. катувань (порушення ст.3 ЄКПЛ) а також його було позбавлено належної правової допомоги (порушення п.«с», ч.3 ст.6 ЄКПЛ). Незважаючи на це, у липні 2009 року Верховний суд України (далі – ВСУ), без участі самого Яременко О.В. та не надавши ні йому ні його захиснику часу для підготовки до розгляду справи (про існування певних клопотань від Сторони обвинувачення захисник був повідомлений лише після початку судового засідання) замість скасування обвинувальних вироків і направлення справи на новий судовий розгляд – ухвалою від 31.07.2009 року залишив в силі вирок щодо засудження Яременко О.В. до найвищої міри покарання.

Вказані обставини змусили Яременко О.В. (якого представляє адвокат Аркадій Бущенко) повторно звернутися до ЄСПЛ, який 30.04.2015 року визнав існування ще більшої кількості порушень зі сторони України. Так, ЭСПЛ вказує, що ВСУ було порушено права гарантовані ч.1 ст.6 та п.«c» ч.3 ст.6 Конвенції відносно Яременко О.В.

2009 року Українською Гельсінською спілкою з прав людини антипремію «Буряк року» в номінації «За відверту зневагу до принципів правосуддя» було присуджено ВСУ за відмову скасувати обвинувальні вироки національних судів на підставі рішення ЄСПЛ у справі «Яременко проти України».

Із текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154022#{“itemid”:[“001-154022”]}

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок