ВСУ ще раз підтвердив неможливість оскарження Акта перевірки

Правова позиція вищих судів щодо відсутності в акті перевірки (в тому числі податкової) рішення суб’єкта владних повноважень, і як наслідок неможливості його оскарження, неодноразово висловлювалась у рішеннях судів різних інстанцій.

В результаті розгляду справи про стягнення заборгованості по сплаті збору на пенсійне страхування Верховний суд підтвердив, що в розумінні статті 17 КАС України, висновки, викладені в Акті перевірки, не встановлюють будь-яких прав чи обов’язків для суб’єкта, діяльність якого перевірялась, а, відповідно не можуть бути предметом оскарження.

Оскільки відсутній спір про право, вимоги про оскарження акту податкової чи іншої перевірки не підлягають захисту в судовому порядку. Висновки, викладені в акті, є джерелом доказової інформації, і можуть бути використані в подальшому, зокрема у спорах про оскаржень податкових повідомлень-рішень чи інших рішень, прийнятих в результаті такої перевірки.

А думку ВСУ, оцінка акту, та визначення законності чи незаконності дій посадових осіб при його складенні, повинна здійснюватись вже в межах розгляду справ про оскарження рішень, а не окремо.

Варто зазначити, що суб’єкт господарювання, який отримав акт податкової перевірки, має право подавати на нього заперечення до контролюючого органу, які потім, у разі виникнення судових спорів, буде також джерелом доказування позиції платника податків.

ВСУ ще раз підтвердив неможливість оскарження Акта перевірки

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок