Реєстрація іноземних громадян в Україні

Кожен має право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, проте переміщення особи, не залежно від того, громадянином якої держави вона є, повинне супроводжуватись певною документацією для блага цієї ж особи та дотримання громадського порядку в країні, де вона перебуває.

Правила реєстрації іноземців в Україні

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:

 • письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі
 • доручення, посвідченого в установленому порядку;
 • паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;
 • квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
 • два примірники талона зняття з реєстрації.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

Порядок в’їзду іноземців на територію України

П. 12 Постанови КМУ «Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», передбачає, що в’їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

 • іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом і за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду не встановлено законодавством України;
 • іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 1 про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, – за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 2 про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;
 • іноземців – громадян держав, зазначених у додатку 4 (в цьому додатку крім інших країн зазначено Республіку Польща ), – за паспортним документом без візи, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів з дати в’їзду.

Згідно з п. 19 цих Правил, іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.

Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби.

Консультація юриста

 • Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування – для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в’їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами;
 • для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в’їзду – на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.

Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності.

Перебування іноземців на території України

П. 7-12 Інструкції «Про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства» визначено, що для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації подаються до територіальних підрозділів Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем проживання цих осіб або безпосередньо до вказаних у пункті 14 Інструкції органів залежно від їх повноважень.

У письмових зверненнях зазначаються підстави для продовження терміну перебування згідно з визначеними в пункті 12 Правил оформлення візових документів для в’їзду в Україну, відомості про особу іноземця чи особу без громадянства (громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать), номер паспортного документа, термін його дії, дата і місце в’їзду в Україну, тип візи, мета і термін, на який виявлено бажання продовжити перебування, місце проживання в Україні, а також облікові відомості про приймаючу сторону, місце фактичного розміщення офісу (проживання фізичної особи) та її письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця в Україні і зобов’язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування. При цьому забороняється змінювати статус тимчасового перебування відповідно до вимог пункту 19 Правил оформлення візових документів для в’їзду в Україну (крім звернень про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини 1 статті 9 Закону України “Про імміграцію”).

У разі прибуття в Україну в приватних справах іноземців чи осіб без громадянства українського походження (наприклад, за візою типу П-2) та в інших випадках, коли не визначена приймаюча сторона, подається лише письмове звернення такої особи. При цьому звернення погоджується за місцем проживання (керівником готелю, житловим органом тощо) щодо можливості проживання за вказаною у ньому адресою. Крім того, у зверненні заявник сповіщає про наявність коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в Україні.

Реєстрація паспортних документів іноземців

Для продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства подаються такі документи:
У разі, якщо приймаючою стороною є фізична особа:

 • письмове звернення приймаючої фізичної особи щодо продовження терміну перебування запрошеної особи.
 • у разі подання звернення особисто фізичною особою пред’являється дійсний паспортний документ чи посвідка на постійне проживання. У разі подання звернення запрошеною особою воно повинно бути засвідчене в установленому законодавством порядку за місцем проживання особи, що приймає;
 • письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або приймаючою фізичною особою;
 • паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);
 • 2 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;
 • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування;
 • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (у разі отримання послуг).

У разі, якщо приймаючою стороною є юридична особа:

 • письмове звернення юридичної особи із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної реєстрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживання керівництвом готелю, житловим органом тощо (крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 8 цієї Інструкції);
 • письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;
 • паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);
  2 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;
 • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування;
 • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (у разі отримання послуг).

Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються упродовж не більше трьох робочих днів. При розгляді клопотань понад один робочий день заявнику видається довідка з фотокарткою (додаток 2) про те, що його паспортний документ міститься в територіальному органі чи підрозділі Департаменту у зв’язку з розглядом питання щодо продовження терміну перебування в Україні. Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав, засвідчується реєстраційною печаткою органу, що видав довідку.

Строк дії довідки визначається терміном, що фактично необхідний для оформлення документів, але не більше 10 днів. (При поверненні паспортного документа власнику ця довідка вилучається і повертається до територіального органу чи підрозділу Департаменту, який її видав).

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок