Інвестиційний супровід та M&A

Правова підтримка вітчизняних та іноземних інвесторів – це справа із застосуванням найвищого рівня компетенції команди фахівців адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери». За умов неідеального інвестиційного клімату ми готові взяти на себе об’єктивну оцінку співвідношення потенційної прибутковості з рівнем ризиків, а також комплексний супровід інвестиційного проєкту від підбору пропозицій та підготовки необхідних угод до контролю реалізації та врегулювання спорів.

Замовити дзвінок

Протягом останніх трьох років нами був здійснений супровід понад 50 інвестиційних проєктів та угод M&A у сфері нерухомості, виробничому секторі, АПК, IT таке інше. З метою підвищення рівня експертизи при виконанні поставлених завдань фахівці практики інвестиційного супроводу та M&A залучають до співпраці профільних юристів інших практик нашого адвокатського об’єднання – корпоративного та IT-права, міграційних послуг, нерухомості.

Окрім розробки та аналізу документів, проведення різних видів аудиту об’єкта інвестування серед наших послуг – участь у переговорах між сторонами інвестиційного договору, підготовка рекомендацій стосовно управління ризиками в ході реалізації проєкту, представництво інтересів клієнта у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, захист інтересів клієнта в інвестиційних спорах. 

Супровід іноземних інвестицій

Завдяки накопиченому досвіду фахівці АО «Бачинський та партнери» готові надавати широкий спектр консалтингових послуг зі стратегій та особливостей інвестування в Україні, здійснювати пошук та підбір інвестиційно привабливих активів в Україні, координувати процес укладення інвестиційних угод на всіх етапах.

Ми можемо працювати з різними видами інвестування, включно – з портфельними інвестиціями. Проте в пріоритеті для нас прямі іноземні інвестиції – проєкти Brownfield та Greenfield.

В обсяг послуг потенційному інвестору зазвичай входить: підбір інвестиційного об’єкта → його правовий та фінансовий аудит (Due Diligence) → структурування угоди з придбання цього об’єкта → правова підтримка в реалізації проєкту (за потреби).

Консультація юриста

Зокрема, надається підтримка з оформлення корпоративних документів, здійснення реєстрації або перереєстрації бізнес-суб’єкта. У випадку введення до складу органу управління підприємством іноземних менеджерів оформлюються дозволи на працевлаштування. За необхідності ми супроводжуємо іноземних громадян при отриманні коду платника податків в Україні та відкритті банківських рахунків. 

Ми здійснюємо правову підтримку інвестування у високотехнологічне виробництво та ІТ-сектор, транспортну інфраструктуру та енергетику, сільське господарство та будівництво як напрямки з високим економічним потенціалом (високою доданою вартістю).

Інвестування здійснюється шляхом:

 • створення нового бізнесу, включно – вкладення коштів у стартапи;
 • злиття та поглинання;
 • участі у спільних підприємствах;
 • придбання корпоративних прав (частки) в діючому бізнесі;
 • купівлі нерухомого майна.

Інвестиції у нерухомість

На сьогодні Україна продовжує утримувати за собою статус однією з найвигідніших країн для інвестицій в нерухомість. У порівнянні з такими країнами, як Іспанія, США, Німеччина та Ізраїль, покупці швидше повертають свої інвестиції. Хороший прибуток можна отримати шляхом купівлі нерухомості, як з метою подальшого продажу, так і здачі в оренду – завдяки порівняно невисокій вартості нерухомості та зростанню цін на оренду.

Фахівці АО «Бачинський та партнери» можуть взяти на себе забезпечення головних складових успіху таких інвестиційних проєктів – підбір об’єктів та їхній комплексний правовий аудит. У співпраці з юристами практики нерухомості (посилання) здійснюється юридичний супровід купівлі нерухомості від моменту бронювання чи передання авансу і до моменту укладення основної угоди.

Як найбільш перспективні об’єкти в полі зору потенційних інвесторів – новобудови у таких великих містах як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, житлові та комерційні приміщення в історичних районах столиці та інших привабливих для туристів містах України. Наша команда володіє досвідом придбання об’єктів на етапі будівництва, на первинному та на вторинному ринку.

Юридичний аудит об’єкта нерухомості включає:

Консультація юриста

 1. перевірку титулу – підтвердження актуального права власності у продавця об’єкта (якщо правовстановлюючим документом є судове рішення, то йдеться про суттєвий ризик для покупця), відсутність обтяжень: застав, арештів;
 2. відстеження історії об’єкта – хто та коли побудував/ почав будувати об’єкт, які документи були підставою для будівництва, яким був ланцюг переходів права власності;
 3. аудит земельної ділянки – володіння та користування ділянкою (наявність права власності чи суперфіцію), наявність всіх необхідних погоджень при відведенні, вилученні, зміні цільового призначення;
 4. перевірку дозвільної та технічної документації – ліцензії забудовника, містобудівних умов та обмежень, експертного висновку щодо проєкту, дозволу на початок будівництва, тех. умов на підключення до комунікацій, сертифікату про прийняття об’єкта в експлуатацію таке інше;
 5. перевірку продавця – відсутність податкового боргу, відкритих судових та виконавчих проваджень, наявності права підписання угоди купівлі-продажу в уповноваженої особи таке інше.

Супровід купівлі бізнесу

Інвестування в діючий бізнес – це водночас перспективна та ризикована справа. Деколи продавці використовують методики так званої «передпродажної підготовки бізнесу». Для покупця створюється підроблена картина з добрими фінансовими показниками. Крім того, мають місце приховані порушення законодавчих вимог у сфері корпоративного, антимонопольного, договірного права, інтелектуальної власності (так званих нематеріальних активів).

Наша команда пропонує ефективний алгоритм мінімізації ризиків для покупця бізнесу та створення передумов для отримання максимальної вигоди, що включає наступні кроки: незалежну оцінку вартості бізнесу → повний супровід угоди з поглинання всього бізнесу чи інвестицій в частку → структурування інвестиційної угоди → за потреби отримання дозволу на концентрацію в Антимонопольному комітеті України.

При структуруванні інвестиційної угоди з купівлі бізнесу прораховуються та скорочуються податкові ризики, за потреби – продумується холдингова структура, розв’язується питання, на кого краще оформити бізнес/ частину придбаних активів.

При оцінці вартості бізнесу враховуються різні критерії: капіталізація (наявність нерухомості, власних виробничих засобів), тривалість діяльності на ринку, динаміка розвитку бізнесу (обороти, динаміка прибутковості останні роки), EBIDTA, стабільність в роботі, команда, контрагенти, перспективи розвитку таке інше.

З метою оцінки бізнесу застосовується такий засіб, як фінансовий Due Diligence. За його результатами складається звіт, де містяться наступні показники:

 • EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization);
 • чистий оборотний капітал (Net Working Capital, NWC);
 • чистий борг (Net Debt);
 • вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF).

Отримання дозволу в Антимонопольному комітеті на концентрацію

Перелік дій, які містять ознаки концентрації, закріплений в ст.22 закону №2210-III «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року. Поняття «економічна концентрація» тлумачиться в законодавстві як процес об’єднання суб’єктів господарювання та ринкових активів, внаслідок чого відбувається монополізація товарних ринків.

Оскільки до концентрації призводять угоди M&A, то після укладення подібних угод в ряді випадків необхідно пройти процедуру узгодження дій в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), а за умови перевищення встановлених у ст.24 закону №2210-III порогів – отримати дозвіл на концентрацію. Якщо законодавством передбачається обов’язковість отримання дозволу на концентрацію в АМКУ, але такий дозвіл не був отриманий, на бізнес-суб’єкт накладаються санкції у вигляді штрафів. При цьому розмір штрафів сягає десятків мільйонів гривень.

Консультація юриста

В перелік послуг з супроводу угод злиття та поглинання нашого адвокатського об’єднання входить:

 • отримання попередніх висновків від АМКУ стосовно необхідності чи відсутності необхідності одержання дозволу на концентрацію/ стосовно можливості надання дозволу або відмови в його наданні;
 • подання заяви разом з пакетом документів та отримання дозволу на концентрацію від АМКУ.

Юридичне структурування угод M&A 

З метою захисту інтересів клієнта як сторони в угоді злиття та поглинання юристами АО «Бачинський та партнери» здійснюється: а) детальний аналіз відповідності законодавству всіх етапів угоди; б) оцінка можливих ризиків; в) розробка докладного плану виконання всіх необхідних кроків з реалізації угоди; г) підтримка під час оформлення необхідних документів та їхня правова оцінка.

Для кожної конкретної угоди розробляється оптимальна структура, де визначаються наступні складові:

 • порядок переходу права власності;
 • сторони угоди;
 • ціна (порядок визначення та коригування ціни);
 • підбір форми оподаткування для структури, що створюється;
 • порядок внесення оплати;
 • розв’язання питань з дотриманням антимонопольного законодавства та інших регуляторних обмежень;
 • можливість та порядок укладення додаткових угод;
 • регламенти врегулювання спорів.

Розробка партнерського договору

Як у шлюбі ефективним запобіжником від затяжних майнових спорів може стати шлюбний контракт, так при спільному інвестуванні у бізнес розставити усі крапки над «і» дозволяє так званий партнерський договір, або договір про спільну діяльність. Сторонами такого договору можуть бути як фізичні, так і юридичні особи чи ФОП.

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує свої послуги із розробки, експертизи та супроводу укладення партнерської угоди: а) партнерам, що вже здійснили спільні інвестиції у бізнес; б) особам, що тільки планують партнерство у бізнесі. 

Оскільки укладення партнерських договорів на разі не є поширеною серед українських підприємців практикою, наявність у нас необхідного досвіду складення подібних документів має принципове значення. Дружба та взаємна симпатія між партнерами по бізнесу – це перемінні, а от чітко окреслені умови угоди – це константи, які за певних обставин допомагають захистити свої інтереси.

В партнерський договір включаються пункти щодо:

Консультація юриста

 • умов вступу в партнерство (зокрема, скільки коштів кожен партнер вкладає у бізнес);
 • можливих причин та умов виходу з партнерства/ розриву партнерства;
 • розподілу відповідальності у бізнесі між партнерами;
 • порядку прийняття рішень (повноважень, партнерського «вето»);
 • можливостей розширення партнерства (як нові партнери можуть приєднатися до бізнесу);
 • принципів оцінювання результатів роботи та досягнень партнерів;
 • розподілу прибутку чи збитків;
 • порядку розв’язання спорів.

Залучення інвестицій через франшизу

Як напрямок правової підтримки інвестиційної діяльності фахівцями нашого адвокатського об’єднання надаються послуги, пов’язані із залучення інвестицій через франшизу (посилання на статтю). Окрім юридичного пакета через партнерів нами забезпечується аналітика фінансової моделі проєкту та його маркетингова упаковка.

Завдяки досвіду юридичного супроводу у сфері франчайзингу ми можемо забезпечити для клієнтів попередню оцінку перспектив реалізації проєкту та отримання відповіді на принципове питання: чи варто розпочинати роботу взагалі. Ми готові вказати на реальні можливості та потенційні «підводні камені» відповідно до вибраної бізнес-ніші та орієнтовного бюджету.

Наші послуги франчайзерам включають:

 • супровід реєстрації торговельної марки;
 • розробку договору комерційної концесії;
 • правову підтримку міжнародних бізнес-проєктів – майстер-франшиз (так званих «золотих франшиз»);
 • представництво у переговорах між франчайзером та франчайзі;
 • Due Diligence потенційних франчайзі.

Due Diligence при інвестуванні

Головний сучасний інструмент мінімізації ризиків при інвестуванні – це комплексний правовий аудит об’єкта інвестування (Due Diligence). Саме такий аудит займає чільне місце в пакеті послуг, які наше адвокатське об’єднання надає потенційним інвесторам.

Правовий (юридичний) Due Diligence охоплює аналіз чималого переліку критеріїв. Насамперед досліджуються питання дотримання законодавства: а) корпоративного, податкового, трудового, антимонопольного, у сфері захисту прав інтелектуальної власності, якщо об’єкт інвестування – діючий бізнес; б) у сфері містобудування, земельних правовідносин, захисту права власності, якщо об’єкт інвестування – нерухомість.

Алгоритм проведення правового Дью Ділідженс фахівцями АО «Бачинський та партнери» передбачає: складання технічного завдання → надсилання запитів на отримання інформації → збір та інтерпретацію даних → надання клієнту звіту за результатами проведеного аудиту.

Дью Ділідженс відрізняється, як від юридичної консультації, так і від експертного правового висновку, оскільки передбачає більш глибокий та різнобічний аналіз документації, а також внутрішнього та зовнішнього правового середовища об’єкта. 

Due Diligence при інвестуванні у бізнес включає дослідження:

 • історії виникнення та розвитку бізнесу (включно, зміни бенефіціарів);
 • структури власності та системи корпоративного управління;
 • установчої, корпоративної та кадрової документації, договорів із контрагентами;
 • правомірності діяльності – наявності ліцензій, сертифікатів, дозволів, дотримання конкурентного законодавства;
 • формування статутного капіталу;
 • законності призначення/ повноважень посадових осіб органу управління;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • дебіторської заборгованості;
 • прав на нерухоме майно (зокрема – виявлення обтяжень) та на об’єкти інтелектуальної власності;
 • поточних та минулих судових спорів, до яких була причетна компанія.

Прибуток від інвестицій – це результат насамперед планомірної роботи із залученням фахівців, та лише побічно наявності удачі. Команда юристів практики інвестиційного супроводу та M&A АО «Бачинський та партнери» готова забезпечити для вас закриття всіх правових питань проєкту. І це значний внесок в побудові фундаменту до вашого успіху як інвестора.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок