Prawo IT

Usługi prawne w dziedzinie opracowania usług programistycznych oraz WEB pomimo skąpej regulacji prawnej na Ukrainie są świadczone przez Kancelarię Prawną „Legalaid” od wielu lat.

Praca ta pozwoliła nabyć wyjątkowe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej technologii informatycznych we Lwowie: zrozumieć specyfikę organizacji biznesu IT od podstaw (od zera), uwzględnić osobliwości opodatkowania oraz zapewnienia ochrony prawnej przy zatrudnianiu pracowników, podpisywaniu umów z nimi. Należy również pamiętać o konieczności ochrony praw własności intelektualnej. Tak więc, praktyka prawna Prawo IT jest ściśle związana (pod wieloma względami zbiega się) z usługami prawnymi praktyki Własność intelektualna.

Bardzo często biznes oprogramowania jest związany z kapitałem zagranicznym, dlatego nasi Klienci również korzystają z usług rejestracji inwestycji zagranicznych, uzyskania pozwolenia na pracę oraz innych usług migracyjnych.

Osobną kwestią jest organizacja biznesu online, który z pewnością będzie się rozwijać i potrzebuje regulacji prawnej.

Wiodącymi ekspertami w praktyce własności intelektualnej są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko, Jarema Łazor, Irena Najda.

Oto wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz szereg publikacji z zakresu Prawa IT:

·         założenie biznesu oprogramowania (IT) na Ukrainie;

·      opracowanie wąsko specjalizowanych umów z uwzględnieniem zagadnień o zakazie konkurencji, ochronie i przeniesieniu praw autorskich, zachowaniu poufności;

·      przygotowanie dokumentów do umieszczenia ich na stronie internetowej (umowa oferty publicznej, zastrzeżenie odpowiedzialności, zasady korzystania ze strony internetowej);

·         doradztwo w zakresie zawierania umów franszyzy (umowa koncesji handlowej);

·         rejestracja praw autorskich do programu komputerowego na Ukrainie;

·         doradztwo w zakresie ochrony znaków dla towarów i usług (w tym osobliwości stosowania niezarejestrowanego znaku towarowego);

·         rejestracja znaku towarowego;

·         sprostowanie niewiarygodnych informacji w Internecie;

ochrona własności intelektualnej w Internecie.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Oleksandra Petrenko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Наталія Маркевич

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Nataliya Vasylechko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj