Usługi prawne w dziedzinie opracowania usług programistycznych oraz WEB pomimo skąpej regulacji prawnej na Ukrainie są świadczone przez Kancelarię Prawną „Legalaid” od wielu lat.

 

Praca ta pozwoliła nabyć wyjątkowe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej technologii informatycznych we Lwowie: zrozumieć specyfikę organizacji biznesu IT od podstaw (od zera), uwzględnić osobliwości opodatkowania oraz zapewnienia ochrony prawnej przy zatrudnianiu pracowników, podpisywaniu umów z nimi. Należy również pamiętać o konieczności ochrony praw własności intelektualnej. Tak więc, praktyka prawna Prawo IT jest ściśle związana (pod wieloma względami zbiega się) z usługami prawnymi praktyki Własność intelektualna.

 

Bardzo często biznes oprogramowania jest związany z kapitałem zagranicznym, dlatego nasi Klienci również korzystają z usług rejestracji inwestycji zagranicznych, uzyskania pozwolenia na pracę oraz innych usług migracyjnych.

 

Osobną kwestią jest organizacja biznesu online, który z pewnością będzie się rozwijać i potrzebuje regulacji prawnej.

 

Oto wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz szereg publikacji z zakresu Prawa IT:

 

We will
call you