Nieruchomości i budownictwo

Ze względu na szybki rozwój rynku nieruchomości, dana praktyka prawna stała się jedną z najbardziej popularnych nie tylko na Ukrainie, a zwłaszcza we Lwowie. Ze względu na ryzyka finansowe, które istnieją podczas dokonywania transakcji na rynku nieruchomości i dużą liczbę fałszywych schematów, konieczna jest pomoc wykwalifikowanego prawnika, który będzie towarzyszyć podczas tych transakcji.

Oferujemy swoim Klientom szeroki zakres usług dla wsparcia wszelkich rodzajów umów oraz działalności, związanej z nieruchomościami. Pomyślna działalność naszej Kancelarii od 2008 roku w sprawie pomocy prawnej oraz kupna i sprzedaży nieruchomości, umów najmu nieruchomości komercyjnej, uzyskania niezbędnych zezwoleń do prowadzenia budowy jest świadectwem cennego doświadczenia, który jest najważniejszą częścią praktyki nieruchomości i budownictwa.

Wiodącymi ekspertami w tej branży są: Taras Baczyński, Nazar Polański.

Podstawowe usługi świadczone przez naszą Kancelarię w tej branży:

·  doradztwo prawne w zakresie zmiany celowego przeznaczenia gruntów oraz jej praktyczna realizacja;

·  opracowanie umów kupna-sprzedaży, zamiany, najmu, hipoteki, serwitutu, użytkowania wieczystego, superficies, projektowania, podwykonawstwa, innych umów oraz wsparcie negocjacji w sprawie ich zawarcia;

·  doradztwo w zakresie wszystkich aspektów prywatyzacji nieruchomości i wsparcie procesu prywatyzacji;

·  świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta w rejestracji przeniesienia praw do gruntów podczas przeniesienia praw do budynku lub budowli;

·  uzyskanie zezwolenia na prace budowlane w Inspekcji Państwowej Kontroli Architektoniczno-Budowlanej, w tym rejestracja deklaracji o rozpoczęciu prac budowlanych oraz deklaracji o gotowości obiektu do eksploatacji;

·  rejestracja praw własności obiektów nieruchomości;

·  sporządzanie umów o współpracy z dostawcami, firmami budowlanymi, architektami, projektantami oraz ze spółkami, które świadczą usługi sprzątania, telekomunikacji i obsługi windy;

·  uzyskanie zezwoleń oraz zatwierdzeń we wszystkich organach państwowych, które regulują proces budowy, w tym służbie sanitarnej, ochronie przeciwpożarowej, służbie zaopatrzenia w wodę oraz ścieków, inspekcji gazowej, samorządach, wydziale architektury, inspekcji ds. budowy i innych;

·  inwestowanie w nieruchomości;

·  reprezentowanie interesów Klienta na etapie przedsądowego rozstrzygania sporów;

·  wsparcie w kontaktach z organami władzy, zajmującymi się kwestiami gruntów;

·  opodatkowanie obiektów nieruchomości;

·  reprezentowanie interesów Klienta w organach sądowych wszystkich instancji;

doradztwo w zakresie innych zagadnień związanych z nieruchomościami.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Tetiana Kordiiaka

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj