Spory sądowe

«Respondere, cavere, agere»  –

(Łac.: udzielać odpowiedzi, sporządzać dokumenty, przemawiać w sądzie)

 

Jeszcze od czasów starożytnego Imperium Rzymskiego, spory sądowe – jedna z trzech głównych form działalności prawnika.

 

Obrona interesów klienta w instytucjach sądowych i arbitrażowych w celu skutecznego zapewnienia realizacji i przywrócenia naruszonych praw jest jednym z najważniejszych kierunków działalności naszej Kancelarii.

 

Консультація юриста

Na pewno każdy wolałby nie mieć do czynienia z procesem sądowym i ciąganiną zarówno w sprawach osobistych, jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego priorytetowymi zadaniami prawników „Legalaid” są środki zapobiegawcze w celu prewencji występowania sporów w różnych kwestiach prawnych. Jednak niektóre sytuacje wymagają obrony swoich praw wyłącznie w sądzie.

 

Szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw w sądach powszechnych, administracyjnych i gospodarczych wszystkich szczebli, skoordynowana praca zespołowa pozwala skutecznie, sprawnie i odpowiedzialnie świadczyć usługi w sprawie reprezentacji interesów w sporach cywilnych, rodzinnych, dziedzicznych, gruntowych, gospodarczych, podatkowych, administracyjnych.

 

Specjaliści „Legalaid” świadczą pełen zakres usług prawnych w dziedzinie sporów sądowych: od napisania pozwu i sprzeciwu do realizacji orzeczeń sądu. Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji, możemy zaangażować się do sprawy na każdym etapie procesu sądowego.

 

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz publikacji w dziedzinie sporów sądowych:

 

  • przedsądowe rozstrzyganie sporów
  • przygotowanie pozwu, sprzeciwu, skarg apelacyjnych i kasacyjnych, wszelkich dokumentów procesowych
  • reprezentowanie interesów w sądach
  • zawarcie umowy porozumienia
  • odwołanie apelacyjne
  • odwołanie kasacyjne
  • przegląd spraw na podstawie nowych okoliczności
  • wykonywanie orzeczeń sądowych

 

Należy również zauważyć, że zdecydowana większość spraw sądowych wygranych przez naszych prawników, pozwala śmiało deklarować o wysokiej efektywności oraz niezawodności Kancelarii Prawnej „Legalaid” w zakresie reprezentacji sądowej we Lwowie oraz na terenie Ukrainy.

We will
call you