Spory sądowe

«Respondere, cavere, agere»  –

(Łac.: udzielać odpowiedzi, sporządzać dokumenty, przemawiać w sądzie)

 

Jeszcze od czasów starożytnego Imperium Rzymskiego, spory sądowe – jedna z trzech głównych form działalności prawnika.

Obrona interesów klienta w instytucjach sądowych i arbitrażowych w celu skutecznego zapewnienia realizacji i przywrócenia naruszonych praw jest jednym z najważniejszych kierunków działalności naszej Kancelarii.

Na pewno każdy wolałby nie mieć do czynienia z procesem sądowym i ciąganiną zarówno w sprawach osobistych, jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego priorytetowymi zadaniami prawników „Legalaid” są środki zapobiegawcze w celu prewencji występowania sporów w różnych kwestiach prawnych. Jednak niektóre sytuacje wymagają obrony swoich praw wyłącznie w sądzie.

Szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw w sądach powszechnych, administracyjnych i gospodarczych wszystkich szczebli, skoordynowana praca zespołowa pozwala skutecznie, sprawnie i odpowiedzialnie świadczyć usługi w sprawie reprezentacji interesów w sporach cywilnych, rodzinnych, dziedzicznych, gruntowych, gospodarczych, podatkowych, administracyjnych.

Specjaliści „Legalaid” świadczą pełen zakres usług prawnych w dziedzinie sporów sądowych: od napisania pozwu i sprzeciwu do realizacji orzeczeń sądu. Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji, możemy zaangażować się do sprawy na każdym etapie procesu sądowego.

 

Wiodącymi ekspertami w praktyce sporów sądowych są: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Nazar Polański, Natalia Wasyłeczko, Jarema Łazor.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz publikacji w dziedzinie sporów sądowych:

 

·        przedsądowe rozstrzyganie sporów

·        przygotowanie pozwu, sprzeciwu, skarg apelacyjnych i kasacyjnych, wszelkich dokumentów procesowych

·        reprezentowanie interesów w sądach

·        zawarcie umowy porozumienia

·        odwołanie apelacyjne

·        odwołanie kasacyjne

·        przegląd spraw na podstawie nowych okoliczności

·        wykonywanie orzeczeń sądowych

 

Należy również zauważyć, że zdecydowana większość spraw sądowych wygranych przez naszych prawników, pozwala śmiało deklarować o wysokiej efektywności oraz niezawodności Kancelarii Prawnej „Legalaid” w zakresie reprezentacji sądowej we Lwowie oraz na terenie Ukrainy.