DEVLET DİLİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK

Знання української мови є однією з основних вимог, котрі ставляться до претендента на прийняття до громадянства України. Зокрема, саме Закон України «Про громадянство України» передбачає, що іноземець, що виявив намір отримати українське громадянство, повинен вільно володіти або розуміти державну мову в обсязі, достатньому для спілкування.

Ukrayna dili bilgisi, Ukrayna vatandaşlığı için başvuranlar için temel gereksinimlerden biridir. Özellikle, “Ukrayna Vatandaşlığı Üzerine” Ukrayna Kanunu, Ukrayna vatandaşlığı elde etme niyetini ifade eden bir yabancının, devlet dilini iletişim için yeterli derecede akıcı olması veya anlaması gerektiğini şart koşar.

Devlet dilini bilme şartının olağandışı bir şey olmadığı unutulmamalıdır, çünkü dünyadaki çoğu ülkenin mevzuatı vatandaşlık kazanmak için uzun zamandır devlet dili bilgisinin onaylanmasını gerektirmiştir. Örneğin, Polonya vatandaşlığı almak isteyen bir kişi bir sınavı geçmeli ve bir devlet dil yeterliliği sertifikası almalıdır; İngiliz vatandaşlığı elde etmek için yazılı ve sözlü dil sınavlarını geçmek gerekir; ABD’de, bir dil testi ve ülke tarihinin bir testinden oluşan sözde bir vatandaşlık testi vardır; Belçika vatandaşlığı kazanmak için, bir kişinin üç resmi dilden birine (Fransızca, Felemenkçe veya Almanca) iyi derecede hakim olması gerekir.

Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen bir yabancının Ukrayna dilinde yeterliliği, aşağıdaki belgelerden biri ile teyit edilebilir:

  • devlet diline hakimiyet belgesi veya iletişim için yeterli miktarda anlaşılması;
  • yabancının Ukrayna dili eğitimi ile bir eğitim kurumundan mezun olduğuna dair bir diploması veya başka bir belgesi varsa, bir sertifika veya diploma transkriptinden bir alıntı.

Belirli fiziksel engelleri olan (kör, sağır, dilsiz) bir kişi, vatandaşlık başvurusunda bulunurken engelini doğrulayan bir belge sunmalıdır.

DEVLET DİLİNDE YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen bir yabancı, Devlet Göç İdaresi’ne başvurmadan önce devlet dilinde bir yeterlilik belgesi almalıdır.

Böyle bir sertifika sadece Ukrayna’da alınabilir. Sertifika, yabancının okuduğu eğitim kurumunun başkanı veya yerel yürütme organı veya yerel özyönetimin yürütme organı tarafından verilebilir (örneğin, Lviv’de, Bölümün Eğitim Departmanı ile iletişime geçmeniz gerekir). Lviv Kent Konseyi’nin İnsani Politikası).

Lviv’de bir sertifika almak için, başvuru sahibi, Ukraynaca dil yeterlilik seviyesini belirlemek için mutlaka bir görüşme yapma zorunluluğunu içermesi gereken bir başvuru sunmalıdır. Böyle bir görüşme sırasında, bir yabancı, özellikle okuma, Ukraynaca konuşma, konuşmayı sürdürme gibi dil becerilerini göstermelidir.

Yasa koyucu, dil bilgi düzeyine ilişkin net gereklilikler belirlememektedir, bu nedenle yabancı başvuru sahibi Ukrayna dilini bilmeli veya iletişim için yeterli olduğu ölçüde tam olarak anlamalıdır.

DEVLET DİLİNDE YETERLİLİK BELGESİNE KİM İHTİYAÇ DUYMAZ?

Anılan Kanuna göre, dil yeterliliği şartı aşağıdaki yabancılar için geçerli değildir :

  • Ukrayna’ya üstün hizmetleri var;
  • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde askerlik hizmetine girmek ve bir devlet ödülü almak;
  • Ukrayna için devlet yararına olan Ukrayna vatandaşlığına kabul;
  • Ukrayna “Yabancıların ve Vatansız Kişilerin Hukuki Statüsüne Dair Kanun” (yeni yasa hükmü) uyarınca bir terörle mücadele operasyonuna doğrudan katılım temelinde geçici oturma izni aldı.

GELECEKTE YABANCILARI NELER BEKLİYOR?

“Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşleyişinin Sağlanması Hakkında” Ukrayna Kanununun kabul edilmesiyle bağlantılı olarak, devlet dilinin kullanımına ilişkin yeni kurallar ve gereklilikler uygulanmaya başlamıştır. Özellikle, Ukrayna vatandaşlığını kazanmak için, bir yabancının devlet diline uygun düzeyde hakim olduğunu belgelemesi gerekir. Bu, Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen bir kişinin Ukrayna dili bilgisini ve anladığını doğrulamak için bir sınavı geçmesi gerektiği anlamına gelir.

Sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ve devlet ödülüne layık görülen yabancılar ile Ukrayna vatandaşlığına kabul edilmeleri ülkenin devlet yararına olan kişiler Ukrayna dil sınavına girmekten muaftır. Ancak, vatandaşlığın kazanıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde, söz konusu yabancı kategorileri devlet diline anlayabilecek düzeyde hakim olmalıdır.

Ayrıca, devlet diline ilişkin gerekli uzmanlık düzeyi, özel olarak oluşturulmuş bir organ olan Devlet Dil Standartları Ulusal Komisyonu tarafından belirlenecektir. Bu, devlet diline hakimiyet düzeyini değerlendirme standartlarının açıkça tanımlanacağı ve bu da yabancı dil yeterliliği için gerekliliklerin birleştirilmesini mümkün kılacağı anlamına gelir. Sınavın organizasyonu ve yürütülmesi ile dil yeterlilik belgelerinin verilmesi hem Komisyonun kendisi hem de onun görevlendirdiği organlar tarafından gerçekleştirilecektir. Devlet diline hakimiyet düzeyindeki sınav, sözlü ve yazılı görevlerin yerine getirilmesini içerir. Bugün ne yazık ki, böyle bir sınavın yapılması ve sonuçlarının alınması için açıkça tanımlanmış bir prosedür yoktur.

Ancak, vatandaşlık kazanmak için Ukraynaca dil sınavını başarıyla geçme ihtiyacına ilişkin hüküm ancak 2021’de yürürlüğe girecek.

[contact-form-7 404 "Not Found"]