ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Знання української мови є однією з основних вимог, котрі ставляться до претендента на прийняття до громадянства України. Зокрема, саме Закон України «Про громадянство України» передбачає, що іноземець, що виявив намір отримати українське громадянство, повинен вільно володіти або розуміти державну мову в обсязі, достатньому для спілкування.

Слід зазначити, що вимога володіння державною мовою не є чимось незвичним, адже законодавство більшості країн світу давно вимагає підтвердження знання державної мови для набуття громадянства. До прикладу, особа, що бажає набути громадянство Польщі повинна скласти іспит та отримати державний сертифікат про знання мови; для отримання громадянства Великобританії, необхідно скласти письмові та усні іспити з мови; у США існує так званий тест на громадянство, який складається з іспиту на знання мови та з іспиту на знання історії країни; для набуття ж бельгійського громадянства особа повинна добре володіти однією з трьох офіційних мов – французькою, нідерландською або німецькою.

Володіння українською мовою іноземцем, що бажає отримати українське громадянство, може підтверджуватись одним із таких документів:

  • довідкою про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;
  • атестатом чи витягом із залікової відомості диплома, якщо іноземець має диплом чи інший документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови.

Особі, яка має певні фізичні вади (сліпа, глуха, німа), під час подачі документів для прийняття до громадянства потрібно пред’явити документ, що підтверджує інвалідність.

Як отримати довідку володіння державною мовою?

Іноземець, який має намір отримати українське громадянство, до звернення в Державну міграційну службу повинен отримати довідку про володіння державною мовою.

Таку довідку можна отримати тільки в Україні. Видати Довідку може керівник навчального закладу, де навчався іноземець, чи місцевий орган виконавчої влади або виконавчий орган місцевого самоврядування (до прикладу, у Львові Вам потрібно звернутись в Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради).

Для того, щоб отримати довідку у Львові, заявнику необхідно звернутись із заявою, яка має обов’язково містити зобов’язання пройти співбесіду на визначення рівня володіння українською мовою. Під час проходження такої співбесіди, іноземець повинен продемонструвати навики володіння мовою, зокрема, читати, розмовляти українською, підтримувати бесіду.

Законодавець не ставить чітких вимог щодо рівня знання мови, тому заявник-іноземець повинен володіти українською мовою або розуміти її саме в обсязі, достатньому для спілкування.

Кому довідка про володіння державною мовою не потрібна

Згідно з вищезгаданим Законом, умова щодо володіння мовою не поширюється на іноземців, які:

  • мають визначні заслуги перед Україною;
  • проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою;
  • прийняття до громадянства України яких становить державний інтерес для України;
  • отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (нове законодавче положення).

Що чекає на іноземців у майбутньому?

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» починають діяти нові правила та вимоги, пов’язані з використанням державної мови. Зокрема, для набуття громадянства України іноземець зобов’язаний засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Це означає, що особа, котра бажає отримати українське громадянство, повинна скласти іспит для підтвердження володіння українською мовою та її розуміння.

Звільняються від складання іспиту з української мови лише іноземці, які проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державною нагородою, та особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для країни. Однак, протягом 1 року з дня набуття громадянства згадані категорії іноземців повинні опанувати державну мову на рівні для її розуміння.

Більше того, необхідний рівень володіння державною мовою визначатиме спеціально створений орган – Національна комісія зі стандартів державної мови. Це означає, що стандарти оцінки рівня володіння державною мовою будуть чітко визначені, що дозволить уніфікувати вимоги до знання мови іноземцями. Організація та проведення іспиту, а також видача сертифікатів про знання мови буде здійснювати як сама Комісія, так і визначені нею органи. Іспит на рівень володіння державною мовою ж передбачає виконання усних та письмових завдань. На сьогодні, на жаль, немає чітко визначеної процедури проведення такого іспиту та отримання його результатів.

Втім, положення про необхідність успішного складення іспиту з української мови для набуття громадянства наберуть чинності лише у 2021 році.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок