Дія City – що це та скільки податків треба платити?

Вибір оптимальних моделей структурування ІТ-компаній з точки зору оподаткування займає непосереднє місце у бізнес-плануванні. Адже, грамотний підхід не лише оптимізовує оподаткування, а й мінімізує ризики виникнення податкових проблем в майбутньому та впливає на інвестиційну привабливість компанії з точки зору прозорості ведення бізнесу.

Активний розвиток цифрових технологій поставив перед законодавцем нові завдання та виклики, щодо створення особливих умов для ІТ-компаній та можливості використання досвіду іноземних країн. Так, з 2022 року було впроваджено особливий правовий та податковий режим “Резиденство Дія City”. Впровадження відповідного режиму відбулося в рамках Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” № 1667-IX від 15.07.2021 та супроводжувалося відповідними змінами до податкового законодавства.

 

Процес підготовки до реєстрації компанії Резидентом Дія City хоча і не є часозатратним з точки зору реєстрації в спеціальному реєстрі, однак потребує ретельної підготовки в контексті формування структурування та необхідної документації. Для того, щоб стати Резидентом Дія City варто подати відповідну заявку в електронній формі.

Переваги Резиденства полягають не лише в гарантіях захисту інтелектуальних прав, стабільності умов, можливості застосування інститутів, властивих для країн англо-саксонської системи права, а й у помірному податковому навантаженні. Зокрема, новелою стали гіг-конктракти, які поєднюють у собі умови цивільно-правового та трудового договору, що забезпечує гармонізацію інтересів як роботодавця-Резидента, так і гіг-контрактера; формалізація умов NDA та NCA тощо.

При виборі структури функціонування слід взяти до уваги, що Резиденти Дія City оподатковуються таким чином: компанія може бути платником податку на прибуток на загальних підставах  (18%), або ж платником податку на виведений капітал (9%). При цьому ставка податку у розмірі 9% не застосовується, якщо компанія є контрольованою особою, або ж здійснює операції, що не відповідають встановленому принципу “витягнутої руки”.

  • Податкові ставки на працю: 5 % – ПДФО; 22% – ЄСВ від мінімальної заробітної плати; 1,5% – військовий збір.
  • Інвестиції: 0% податку для фізичних осіб на дивіденти від компанії (за умови, якщо їх виведення не частіше 1 разу на 2 роки)
  • Також, є можливість отримання податкової знижки (від загального оподаткованого доходу віднімається вартість придбаної частки Стартапу).

 

Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія City – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до підпункту 141.10.1 Податкового кодексу України, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія City.

Таким чином, особливий податковий режим починає діяти не з моменту внесення юридичної особи до реєстру Дія City, а з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридична особа була внесена до реєстру Дія City та подала відповідну заяву до податкових органів.

Отже, Резиденство Дія City надає нові можливості та інтрументи застосування надбання іноземного досвіду та особливі податкові умови. Для детальної консультації з приводу структурування вашої компанії та податкового навантаження для Резидентів Дія City – звертайтеся до АО “Бачинський та партнери”.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок