Дозвіл на виконання будівельних робіт в Україні

Перш ніж розглядати Порядок виконання будівельних робіт затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466, відзначимо, що дозволи на виконання будівельних робіт, отримані до набрання чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038, діють до завершення будівництва об’єкта (абз. 1 п. 8 розділу V «Прикінцеві положення» зазначеного Закону).

Дозвіл на початок будівництва в Україні

Згідно ст. 34 Закону № 3038 та п. 2 Порядку виконання будівельних робіт (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466) дозвільних документів на будівельні роботи є три:

 1. повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке видається (надсилається) замовником у Держархбудінспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва – щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
 2. декларація, яка реєструється відповідної Інспекцією – щодо об’єктів будівництва, що відносяться до I – III категорії складності;
 3. дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається замовнику Держархбудінспекцією, – щодо об’єктів будівництва, які відносяться до IV і V категорії складності.

Перераховані документи надають право на виконання будівельних робіт і діють до завершення будівництва при наявності документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою, або договору суперфіції.
Щодо категорій складності відзначимо, що згідно ст. 32 Закону № 3038 всі об’єкти будівництва по складності архітектурно-будівельного рішення та / або інженерного устаткування поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності, які визначаються відповідно до ДБН та стандартами на підставі класу результатів (відповідальності) об’єкта будівництва.
Віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією та замовником будівництва, крім IV і V категорій складності, порядок віднесення до яких визначається Кабміном.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Згідно з п. 6 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою КМУ № 466 зі змінами) повідомлення про початок будівництва за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, надсилається замовником у Держархбудінспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва не пізніше ніж за 1 к. д. до початку будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.
Нормами ч. 1 ст. 27 Закону № 3038 передбачено, що на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт) може здійснюватися забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок.
Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (присадибної) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 кв. м, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів. При наявності плану зонування території будівельний паспорт розробляється на його підставі.
Тому будівництво вищевказаних об’єктів не вимагає реєстрації декларації або отримання дозволу на будівництво, внесених до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок будівельних робіт.

Перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Перелік будівельних робіт, для яких не вимагається дозвіл на будівельні роботи (затверджений Постановою № 1104), замінений переліком об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок будівельних робіт. Відмінності цих переліків полягає не тільки в їх назві, але і в розбіжності на 34 позиції (даний перелік з 36 позицій скорочений до двох).
Отже, до об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, віднесені:

 • індивідуальний (присадибна) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м;
 • господарські будівлі та споруди, зокрема гаражі, розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

Якщо проводити аналогію між цими об’єктами, то в Переліку будівельних робіт, для яких не вимагається дозвіл на будівництво, значилися такі роботи щодо об’єктів житлово-громадського призначення:

 • здійснення перепланування житлових приміщень – квартир у багатоквартирних житлових будинках, кімнат у гуртожитках; приміщень громадського призначення, а також будівель установ для попереднього ув’язнення та здійснення покарань. При цьому повинна бути збережена несуча конструкція, не мають перевищуватись допустимі навантаження на перекриття, стіни і фундамент; повинні бути дотримані існуючі архітектурно-планувальні вимоги, ДБН, місцеві правила забудови;
 • відновлення, посилення або покращення певних конструкцій будівель і споруд, зокрема таких, що знаходяться в аварійному стані, без зміни їх функціонального призначення і зі збереженням їх архітектурного вигляду;
 • встановлення приладів для ведення індивідуального обліку енергоносіїв, гарячої та холодної води;
 • облаштування засобів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями на об’єкти житлово-громадського призначення;
 • будівництво приватних житлових будинків присадибного типу, дачних та садових будинків, прибудов до них загальною площею до 500 кв. м включно, господарських будівель і споруд, а також підключення приватних житлових будинків присадибного типу, дачних та садових будинків, прибудов до них, господарських будівель і споруд до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж;
 • встановлення на присадибній земельній ділянці тимчасових об’єктів (навісів, наметів, кіосків, накриття, літніх душових кабін, теплиць і т. п.);
 • переустановка обладнання в межах приміщення;
 • облаштування або закриття дверних або віконних прорізів;
 • збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажу перегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, засклення балконів і лоджій.

Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт

Декларація про початок виконання будівельних робіт приймається в дозвільному центрі, але реєструється інспекцією за місцезнаходженням об’єкта на безкоштовній основі.
Згідно з п. 9 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466) два примірники декларації про початок будівництва заповнює замовник (його уповноважена особа) і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом про вкладення до інспекції. У цій декларації вказується та ж інформація, що і в зареєстрованій декларації про початок підготовчих робіт. За повноту і достовірність даних, зазначених у поданій декларації, замовник несе відповідальність за законом.
У разі подання декларації в дозвільний центр останній передає її не пізніше наступного робочого дня до інспекції, яка перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, і реєструє її протягом 5-ти р. д. з дня надходження декларації. Після проведення реєстрації один примірник декларації повертається замовнику, другий залишається в зареєструвала її інспекції.
Виконання будівельних робіт на об’єктах, які належать до I – III категорії складності, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється. Замовник за будівельні роботи без зареєстрованої декларації несе відповідальність за законом.

Документи на початок будівельних робіт в Україні

Згідно п. 17 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466) дозвіл на виконання будівельних робіт видається на безоплатній основі інспекцією за місцезнаходженням об’єкта, а щодо об’єкта, розміщеного на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, – Держархбудінспекцією за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.
Якщо раніше для отримання дозволу на початок будівельних робіт заяву Держархбудінспекції подавали і замовник, і підрядчик або уповноважена ними особа (п. 4 Порядку № 1104), то тепер заяву про отримання дозволу за формою, наведеною в додатку 5, має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом про вкладення до інспекції за місцезнаходженням об’єкта замовник (його уповноважена особа) (п. 18 нового Порядку).
Відповідно, змінилися і дозвільні документи на будівництво, які додаються до заяви. Перелік документів, які додаються до заяви для отримання дозволу на будівельні роботи (п. 18 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466)):

 • копія документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіції;
 • проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;
 • копії документів про призначення осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
 • копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку (Подаються з 01.06.2012 р. (крім сертифікатів інженерів технагляду, які подаються з дня набрання чинності даного Порядку));
 • копія документа, що підтверджує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта;
 • копія ліцензії на право виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (обов’язково подається до 01.06.2012 р.);
 • копії документів про призначення осіб, відповідальних за будівельні роботи;
 • копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку (Подаються з 01.06.2012 р. (крім сертифікатів інженерів технагляду, які подаються з дня набрання чинності даного Порядку)).

Згідно п. 19 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466) інспекція протягом 10 р. д. з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі. Раніше Держархбудінспекції на ці процедури і розгляд доданих до заяви документів відводився 1 місяць (п. 5 Порядку № 1104).
Продовження терміну дії дозволу на будівництво за зверненням замовника не більш ніж на один рік (п. 13 Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт) у новому Порядку не передбачено.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на будівництво, інспекція протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви надсилає заявнику лист з обґрунтуванням причин відмови.

Постанова 466

У пункті 24 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466 Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.) зазначено, що у разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду або відповідальних за роботи, замовник протягом 3 р. д. з дня їх настання звертається до інспекції, що видала дозвіл на початок будівельних робіт, з повідомленням про зміну даних у виданому дозволі на будівництво.
Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у двох примірниках, один з яких надсилається до інспекції і у разі надходження до неї є невід’ємною частиною виданого дозволу на будівництво, а другий – залишається у замовника.
Будівельні роботи без подання такого повідомлення не можуть бути продовжені. Переоформлення дозволу на будівництво здійснюється в порядку, передбаченому для видачі дозволу на будівництво. При цьому під час переоформлення дозволу, надходження повідомлення про зміну даних у ньому будівельні роботи продовжують виконуватися. Дозвіл на будівництво з урахуванням всіх повідомлень про зміни до виданого дозволу інспекція видає за зверненням замовника протягом місяця.
Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано інспекцією, яка його видала, у випадках, наведених у п. 26 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466), зокрема, перешкоджанні проведення перевірки посадовими особами інспекції, якщо така перешкода було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
Роботи на об’єктах будівництва, які відносяться до IV і V категорії складності, без дозволу на будівництво або його переоформлення, а також роботи, не зазначені у дозволі на будівництво, вважаються самовільним будівництвом і тягнуть за собою відповідальність за законом.
Вимоги, встановлені п. 30 Порядку на виконання будівельних робіт (затвердженого Постановою № 466), коли будівництво вважається самовільним, менше на одну причину, раніше встановлену в п. 19 Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт: без належним чином затвердженого проекту.
На закінчення відзначимо, що в ст. 37 Закону № 3038 та Порядку виконання підготовчих робіт (затвердженому Постановою № 466) відсутні вимоги, раніше встановлені пунктами 15 і 18 Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт:

 • порядку повернення і поновлення дії дозволу на будівництво у випадках консервації і розконсервування;
 • скасування (анульовання) дозволу рішенням Держархбудінспекції, зокрема, у випадках систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання будівельних робіт і коли протягом 3-х місяців з дня видачі дозволу на будівництво будівельні роботи не розпочато. У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на будівництво, Держархбудінспекція в 10-денний термін повідомляла замовника, підрядника та орган виконавчої влади або місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Як отримати консультацію щодо порядку отримання дозволу на будівництво

Для одержання консультації щодо того, як отримати дозвіл на будівництво, звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери».
На нашому сайті ви знайдете вичерпну інформацію про дозвільну документацію на будівництво та інші нюанси, які знадобляться вам для того, щоб розпочати будівництво.
Ми також проконсультуємо вас з інших юридичних питань. Зокрема, з питань операцій з нерухомістю, таких, як купівля та продаж квартири чи земельної ділянки, купівля квартир в новобудовах, відступлення прав при купівлі квартир, тощо.
Вас також охоче проконсультує висококваліфікований юрист аграрного права.
Спеціалісти з кримінального права нададуть консультації з питань адвокатського запиту чи захисту в суді, а фахівці з міграційного права – з питань одруження з іноземцем, працевлаштування іноземних громадян, отримання громадянства України та інших питань.

Звертайтесь у Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» за контактами:
Kyivstar +380(96) 0020100
Vodafone +380(50)4317084
стаціонар +380(32)2473544
E-mail: [email protected]]]>

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок