Інвестиційне кредитування малого та середнього бізнесу за Гарантійною угодою між Україною та МБРР

26 червня 2017 Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали Гарантійну угоду щодо залучення кредитних коштів на загальну суму 150 мільйонів доларів США. Для завершення процедури отримання кредиту необхідно було, щоб Верховна Рада ратифікувала угоду. Відповідний проект закону було подано народним депутатом Гопко Г.М. В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що прийняття закону є необхідним для розвитку співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) в подальшому щодо реалізації довгострокового кредитування. Також в пояснювальній записці вказано і про очікування від проекту, який мав би забезпечити зростання виробничих можливостей реального сектору малого та середнього бізнесу та збільшення кількості робочих місяць. Законопроект було прийнято ВРУ 5 квітня та підписано Президентом України. Завдяки укладенню даної угоди здійснено правове регулювання співпраці між сторонами, інвестування коштів в економіку України.
Порядок здійснення кредитування
Умови одержання кредиту встановлені в Угоді про позику та двох додаткових статтей до цієї угоди. Сторонами є ПАТ «Укрексімбанк» та МБРР. Суть угоди полягає в тому, що «Укрексімбанк» отримає від Міжнародного банку кредит в розмірі 150 мільйонів доларів, під державні гарантії. Україна є повністю відповідальною за неповернення або невчасну сплату кредиту, а не тільки поручителем.
Кредит надається на 35 років, з яких 4,5 роки – пільговий період. Датами здійснення платежів, відповідно до Угоди є 15 березня та 15 вересня кожного року.
Укрексімбанк зобов’язується використовувати залучені кредитні кошти тільки в цілях, визначених проектом, тобто надання коштів виключно малим та середнім підприємствам для розвитку їхнього виробництва та інших потреб, пов’язаних з веденням бізнесу. Також зазначається про зупинення дії угоди, в разі, анулювання чи скасування установчих документів банку, або їх зміни таким чином, який негативно впливатиме на можливість виконувати зобов’язання за угодою.
Додатковою умовою для набрання чинності угодою є укладення хоча б однієї субсидіарної кредитної угоди з суб’єктами малого чи середнього бізнесу.
Відповідно до додаткової статті 1, проект складається з двох кредитних ліній для фінансування малих і середніх підприємств. Перша лінія – кредитування через ФУУ (фінансові установи, тобто комерційні банки), які вже в порядку субфінансування надають кошти суб’єктам бізнесу. Друга лінія – надання коштів підприємствам напряму та фінансування витрат на реалізацію субпроекту.
Підбір комерційних банків, які можуть бути залучені Укрексімбанком як фінансові установи для здійснення кредитування бізнесу, здійснюється Укрексімбанком. Банки повинні відповідати встановленим критеріям, зокрема мати загальні активи, середній розмір яких перевищує 1 млрд. грн.
Щодо субсидіарного фінансування, то угода передбачає нарахування процентів на суму кредиту на кожне з таких фінансувань. Сума кредиту, наданого як субсидіарне фінансування не може перевищувати 50 млн. доларів США. Обов’язковою умовою такого фінансування також є дотримання позичальником умов проекту, тобто використання коштів в напрямках, про які йшла мова вище.
Щодо критеріїв, згідно з якими підприємства будуть допускатися до кредитування
В угоді вказується, що фінансування здійснюється тільки після встановлення відповідності підприємств наступним вимогам:
1) Підприємство є малим або середнім;
2) експортно-орієнтоване або залучене до місцевих ланцюгів постачання з обсягами не менше 50% від всіх постачань, а також підприємства, доходи яких генеруються в іноземній валюті або які є прив’язаними до неї;
3) підприємство має бути приватним;
4) має задовільні фінансову структуру, організацію, керівництво, персонал та інші ресурси, необхідні для здійснення своєї діяльності, включаючи виконання умов кредиту;
5) задовольняє вимоги Рамкового документу з екологічного і соціального менеджменту.
Мінімальний термін погашення кожного субфінансування становить 24 місяці, а по субпроектах з фінансування облігового капіталу – 6 місяців.
Щодо проекту, на який може бути виділено кошти, то він повинен відповідати наступним вимогам:
1) Бути технічно здійсненним, економічно, фінансово та комерційно обгрунтованим;
2) Відповідати законодавчим нормам України щодо охорони довкілля та Рамкову документу щодо екологічного та соціального менеджменту;
3) Не повинен передбачати чи включати в себе купівлю земель;
4) Не повинен включати чи передбачати жодних заборонених видів діяльності;
До заборонених видів діяльності, згідно з угодою, належать, зокрема, інвестиції пов’язані з придбанням земельних ділянок або примусовим переселенням, використанням міжнародних водних шляхів чи здійсненням скидів в них, стосуються природних ареалів, корінних народів або здійснюються на спірній території.
Додатковим листком до угоди також встановлені показники досягнення мети проекту, щодо якого здійснюються інвестиції, а також показники результативності кредитування загалом.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок